Bezpečnost potravin

Konference o potenciálu nových technik šlechtění v boji s klimatickou změnou

Vydáno: 30. 3. 2022
Autor: BIOTRIN, VŠCHT

Konference se bude konat 26. května v budově VŠCHT.

Biotrin, z.s. pořádá společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) konferenci zaměřenou na téma nových technik šlechtění a jejich potenciálu pro boj s klimatickou změnou. Akce se koná ve čtvrtek 26. května 2022 v prostorách VŠCHT pod názvem „Nové techniky šlechtění (NBT) – naděje v boji s klimatickou změnou“.

Jak sám název naznačuje, cílem konference je seznámit účastníky s potenciálem nových technik šlechtění rostlin (dále NBT) pro řešení i prevenci dopadů klimatických změn. Představeny budou mj. projekty v oblasti výzkumu NBT v ČR a praktické zkušenosti s NBT ze zahraničí.

Konference navazuje na předchozí, úspěšnou konferenci „NBTs – hope for agriculture and food chain“, kterou jsme pořádali v roce 2018.

Konference je pořádána s podporou Velvyslanectví USA v ČRCropLife Europe a Potravinářské komory ČR.

S ohledem na přítomnost zahraničních přednášejících a hostů bude zajištěno tlumočení v průběhu celé konference.

Vstup na konferenci je volný, z důvodu omezené kapacity sálu je však nutná online registrace. Ta probíhá prostřednictvím emailu m.praskova@biotrin.cz, na který oznámíte svoji plánovanou účast, a to do 15. května 2022.

Během března bude zkompletován a rozeslán detailní program konference. Pozvánka na konferenci je ke stažení zde:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: BIOTRIN