Bezpečnost potravin

Konference o nových technikách šlechtění rostlin

Vydáno: 13. 8. 2018
Autor: Biotrin

Konference se koná 13. září v prostorách VŠCHT v Praze.

Biotrin, z.s. pořádá společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) konferenci zaměřenou na téma nových technik šlechtění rostlin. Akce se koná 13. září 2018 v prostorách VŠCHT pod názvem „New Breeding Techniques (NBT) – Hope for Agriculture and Food Chain“.

Jak sám název naznačuje, cílem konference je seznámit účastníky s potenciálem nových technik šlechtění rostlin (dále NBT) pro zemědělství a potravinový řetězec. Představeny budou mj. projekty v oblasti výzkumu NBT v ČR a praktické zkušenosti s NBT ze zahraničí, včetně např. toho, jak lze pomocí NBT získat zdravější potraviny.

Konference je pořádána s podporou EuropaBio a Velvyslanectví USA v ČR.

S ohledem na přítomnost zahraničních přednášejících a hostů proběhne konference pouze v anglickém jazyce, tj. bez tlumočení.

Vstup na konferenci je volný, z důvodu omezené kapacity sálu je však nutná online registrace. Ta probíhá prostřednictvím emailu info@biotrin.cz (na který oznámíte svoji plánovanou účast), a to do 13. srpna 2018.

Během července bude zkompletován a rozeslán detailní program konference. Pozvánka na konferenci je ke stažení zde: 

 

Zdroj: Biotrin