Bezpečnost potravin

Konference o cukru 1.10. v Olomouci

Vydáno: 23. 9. 2004
Autor:

Konference se koná k připravované reformě společné organizace trhu s cukrem a dopadu na pěstování cukrovky v České republice.

Konference se koná v pátek 1. října 2004 od 9.00 hodin            v kongresovém sále Regionálního centra Olomouc, Jeremenkova 40B.

 Cílem konference je seznámit účastníky s principy připravované reformy společné organizace trhu s cukrem a prodiskutovat varianty možného postupu k obhajobě pozice a oprávněných požadavků ČR.
V průběhu konference vystoupí se svými příspěvky:

Ø       Ing. Jaroslav Palas, ministr zemědělství ČR

Ø       Ing. Jan Březina, hejtman Olomouckého kraje, poslanec Evropského parlamentu

Ø       Ing. Václav Hlaváček, CSc., prezident AK ČR

Ø       Ing. Zdeněk Joudal, předseda Svazu pěstitelů cukrovky ČR

Ø       Ing. Oldřich Reinbergr, víceprezident AK ČR, člen poradního výboru EK pro cukr a cukrovku, člen pracovní skupiny COPA – COGECA pro cukr a cukrovku

Ø       Ing. Stanislav Tobola, předseda Českomoravského cukrovarnického spolku

Účastníci:      poslanci PSP ČR, senátoři, poslanci Evropského parlamentu, členové vlády, vrcholní úředníci ministerstva zemědělství a ministerstva zahraničí, představitelé SZIF, český eurokomisař současný i budoucí, zástupci Stálého zastoupení ČR při EU, představitelé Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, vrcholní představitelé všech nevládních agrárních organizací, pěstitelé cukrovky, zástupci cukrovarnických společností.

Organizační zajištění:   Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje a Agrární komora ČR,  Ing. Roman Beneš  Tel., fax: 582 330 706  e-mail: oakpv@oakpv.cz