Bezpečnost potravin

Konference o bezpečnosti potravin v Irsku

Vydáno: 15. 1. 2004
Autor:

Irský Úřad pro bezpečnost potravin (Food Safety Authority of Ireland) pořádá ve dnech 11. - 12. 3. 2004 konferenci věnovanou zdravotní nezávadnosti potravin na téma Harmonizace oficiálních kontrol potravin. Akce se bude konat na zámku v Dublinu.

Konferenci oficiálně zahájí irský ministr zdravotnictví pan Michael Martin. Na konferenci přednesou své příspěvky odborníci z EFSA a členských a nově přijatých států. Konference se bude zabývat především následujícími tématy:
– zabezpečení standardní úrovně kontrolních orgánů na mezinárodní a národní úrovni
– plánování kontrol na národní úrovni
– metodika a organizace kontrol
– krizový plán pro nenadálé situace
– kontrola dovážených potravin
Termín konání konference se bude navazovat na  termín prvního zasedání  Řídícího výboru Evropského úřadu pro potraviny (European Food Safety Authority – EFSA), které se nebude poprvé konat v Bruselu. Zasedání Výboru proběhne 10.3. 2004 na zámku v Dublinu.
http://www.fsai.ie/industry/events/CONFERENCE_2004.doc