Bezpečnost potravin

Konference „Nápoje a látky v nich obsažené“ – abstrakty

Vydáno: 26. 3. 2024
Autor: Společnost pro výživu

Společnost pro výživu zveřejnila abstrakty z přednášek konference „Nápoje a látky v nich obsažené“, která se konala dne 19. března 2024 v Praze.

1. Úvod – nápoje, inovace a reformulace
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., SPV, VŠCHT Praha

2. Kvalita pitné vody v ČR a její případná rizika
MUDr. František Kožíšek, CSc., SZÚ

3. Makroprvky a mikroelementy v minerálních vodách – biologické účinky a význam pro lidské zdraví
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., LF UK Hradec Králové

4. Pivo jako potravina
Prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc., VŠCHT Praha

5. Víno a antioxidanty
Doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D., VŠCHT Praha

6. Metabolické účinky konzumace alkoholických nápojů na lidský organismus
MUDr. Matěj Kohutiar Ph.D., 2.LF UK

7. Konzumace nápojů se závislostním potenciálem v české populaci: Alkohol, energetické nápoje a novinky na trhu
Mgr. Pavla Chomynová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Úřad vlády České republiky

8. Jak se vyznat v nealkoholických nápojích
Doc. Ing Rudolf Ševčík, Ph.D., VŠCHT Praha

9. Mezi nápoji má své významné místo káva a čaj
Doc. Ing. Dr. Zdena Panovská, VŠCHT Praha

10. Vybrané skupiny rostlinných látek obsažených v nápojích nebo léčivých čajích a jejich terapeutické uplatnění
PharmDr. Miloš Potužák, Lékárna Bakov nad Jizerou

11. Nutriční hodnota mléka a rostlinných nápojů
Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský, z. s.

12. Nápoje a příjem tekutin v dětském věku
MUDr. Petr Tláskal CSc., SPV, FN Motol

13. Konzumace nápojů v účinku na střevní mikrobiotu
MUDr. Alena Kokešová Ph.D., FN Motol

14. Konzumace slazených nápojů a kardiometabolické zdraví. Výsledky studie Brno Kardiovize 2030
Mgr. Kunzová, Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA a LF MU

Zdroj: Společnost pro výživu