Bezpečnost potravin

Konference Možnosti snižování negativních vlivů na včely…

Vydáno: 30. 10. 2023
Autor: Výzkumný ústav včelařský v Dole, Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7, VÚRV

Foto: Shutterstock

Konference Možnosti snižování negativních vlivů na včely zaměřená na pesticidy a jejich rezidua, čipování včel čipy RFID a přehled současných terapeutických možností pro včelstva.

Pořádá Výzkumný ústav včelařský v Dole s. r. o. za součinnosti Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7 a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (součást projektu NAZV SS030100178).

Místo konání: Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507/73, aula Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Datum a čas: 16. 11. 2024 v 9:00 do 15.00 hod.

Program:
8:30 – 9:20: prezence účastníků k dispozici OBČERSTVENÍ
9:20 – 9:30: zahájení semináře
9:30 – 12:00: odborný program

  • PESTICIDY: doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Stejskalová, Ph.D. Můžeme využít včely k monitoringu pesticidů v životním prostředí? Rezidua pesticidů v květech polních plodin a plevelů.
  • PORTÁL VČELY: doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. O portálu Včelstva online.
  • ČIPOVÁNÍ A RFID: Ing. Vojtěch Purnoch. Technika RFID, čipování včel, výsledky sledování další perspektivy.

12:00 – 13:00: přestávka na oběd
13:00 – 15:00: odborný program

  • VARROÁZA: Ing. Dalibor Titěra, CSc. Rezistence. Bude rychlejší chovatel, patogen nebo hostitel? Spektrum terapeutických možností (pokus o objektivní zhodnocení palety současných prostředků).
  • Opylovatelé nebo opylovači. Jejich přirozené hnízdiště nebo komerční hmyzobudky ?

15:00: diskuse a závěr

Konference se bude nahrávat. Vstupné: zdarma. Odkaz na registraci. Registrace se uzavírá 12 hodin před konáním akce. Změna programu kvůli zásahu vyšší moci (vis maior) vyhrazena.

Za přípravný výbor:
Milan Šimonovský
Předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7.
tel.: 603 787 911
http://www.vcelarivpraze.cz/

Zdroj: ČZU

Konference Možnosti snižování negativních vlivů na včely zaměřená na pesticidy a jejich rezidua, čipování včel čipy RFID a přehled současných terapeutických možností pro včelstva. – Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 (vcelari-vpraze.cz)