Bezpečnost potravin

Konference Komunikace a vnímání rizik v oblasti bezpečnosti potravin

Vydáno: 29. 5. 2013
Autor: MZe, KM pro spolupráci s EFSA

Příspěvky a prezentace z konference Komunikace a vnímání rizik v oblasti bezpečnosti potravin, konané dne 29. 5. 2013

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se dne 29. 5. 2013 uskutečnila konference „Komunikace a vnímání rizik v oblasti bezpečnosti potravin“. Přinášíme Vám příspěvky, které byly prezentovány jednotlivými řečníky:

BLOK A     KOMUNIKACE A VNÍMÁNÍ RIZIK

Jak komunikujeme o riziku?
(pdf 1,3 MB)
Laura Smillie, Senior Communications Adviser, odbor komunikace EFSA

Bezpečnost potravin v Německu – národní „skandály“ a „krize“ z pohledu komunikace o riziku
prof. Andreas Hensel, prezident Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR)

Bezpečnost potravin: Důvěra veřejnosti v komunikaci vlády
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D., vedoucí katedry marketingové komunikace a PR FSV UK Praha

Řešení jodového deficitu – příklad efektivní komunikace rizika (pdf 1,3 MB)
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., hlavní hygienik ČR, náměstek ministra zdravotnictví

BLOK B     ALKOHOL A SPOLEČNOST

Alkohol a lidské chování (pdf 0,2 MB)
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Ing. Jan Veselý, ČTP pro potraviny

Mládež a alkohol: evropské srovnání v rámci projektu AAA-PREVENT (pdf 0,3 MB)
Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., vedoucí katedry sociologie FF UK Praha, ČTP pro potraviny

Vliv spotřební daně na bezpečnost výrobku (pdf 4,5 MB)
Ing. Petr Pavlík, Unie výrobců a dovozců lihovin

 
BLOK C     POTRAVINY A RIZIKA

Výskyt antraxu na Slovensku (pdf 2,3 MB)
Ing. Marica Theiszová, Ph.D., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

GMO – můžeme je jíst?
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV, v.v.i.

Dioxiny – riziko pro potraviny a krmiva (pdf 3,4 MB)
Ing. Jiří Zedník, CSc., ČTP pro potraviny

 

Během konference byly také prezentovány některé výsledky průzkumů veřejného mínění, které byly provedeny pro Ministerstvo zemědělství. Celkové výsledky jsou dostupné zde:

Průzkum mínění veřejnosti České republiky na téma kvality potravin (pdf 0,5 MB) (Bezpečnost potravin ve vnímání obyvatel České republiky)

Zdroj:  Koordinační místo pro spolupráci s EFSA