Bezpečnost potravin

Konference „Klonování a geneticky modifikované organismy“

Vydáno: 14. 5. 2015
Autor: ICBP MZe

Konference na téma „Klonování a geneticky modifikované organismy“ se konala v Praze dne 7. 5. 2015.

Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se ve čtvrtek 7. května 2015 na půdě Poslanecké sněmovny konala konference věnovaná problematice klonování a geneticky modifikovaných organismů (GMO). Konference byla pořádána ve spolupráci s Ministerstvem podohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Cílem konference bylo diskutovat tato dvě témata, která jsou v EU stále považována za kontroverzní.

Úvodní slovo přednesli MUDr. Viera Šedivá, náměstkyně ministra, Úřad pro potraviny, MZe a Ing. Jaroslav Faltýnek, předseda Zemědělského výboru PSP ČR; do problematiky GMO a klonování posluchače uvedla Ing. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin, MZe.

Přednášková část byla rozdělena do tří bloků. Se svými prezentacemi vystoupili vědecko-výzkumní pracovníci, pěstitelé GM plodin a zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Ze zahraničních hostů přednesl svůj příspěvek Ing. Peter Mihalčík z Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany a dále Dr. Diana Wray-Cahen zástupkyně Ministerstva zemědělství Spojených států amerických (USDA) a Dr. Reinhilde Schoonjans zástupkyně Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

První blok byl věnován rostlinným a živočišným biotechnologiím ve vědě a výzkumu a koexistenci GM a ekologických postupů, druhý blok pak perspektivám klonování a možnostem využití GMO v zemědělství a ve farmacii. V rámci druhého přednáškového bloku byly rovněž prezentovány výsledky polních pokusů s GM plodinami na Slovensku a praktické zkušenosti s pěstováním v ČR. Třetí blok byl zaměřen na aktuální regulaci biotechnologií v EU a ČR, byla prezentována legislativa platná pro klonování zvířat i nakládání s GMO a genetickými produkty. Byl představen také GMO Panel EFSA. V diskuzi po každém přednáškovém bloku vystoupili přední odborníci na danou problematiku, pěstitelé, novináři i poslanci přítomní v sále.

Z diskuzí vyplynulo, že je nutné zajistit laické veřejnosti dostatek informací o GMO a klonování a podpořit spolupráci vědeckých institucí s médii. Pouze na základě dostatku relevantních informací se budou moci spotřebitelé snadněji orientovat v daných oblastech bez předsudků a zažitých mýtů.

Prezentace z konference „Klonování a geneticky modifikované organismy“:

GMO a klonování v České republice“ (pdf, 1 MB)
Ing. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství

Technika klonování“ (pdf, 3,9 MB)
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

EFSA statement on cloning“ (Klonování zvířat z pohledu EFSA) (pdf, 0,4 MB)
Dr. Reinhilde Schoonjans, EFSA, Scientific Committee & Emerging Risks Unit

Nové směry v rostlinných biotechnologiích“ (pdf, 2,1 MB)
Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

GM plodiny jako naděje pro ekologické zemědělství“(pdf, 4,4 MB)
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., Univerzita Karlova v Praze

Benefits and Uses of Cloning and Other Animal Biotechnologies: U.S. Perspective“ (pdf, 4,5 MB)
Dr. Diana Wray-Cahen, Ph.D., U. S. Department of Agriculture

Pěstování Bt kukuřice v ZD Mořina“ (pdf, 1 Mb)
Ing. Štěpán Čížek, Ph.D., ZD Mořina

Poľné pokusy s GM kukuricou v rokoch 2007-2014 a GM cukrovou repou v rokoch 2010 – 2013 na Slovensku“ (pdf, 4 MB)
Ing. Peter Mihalčík, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Využití GMO ve farmacii“ (pdf, 2,5 MB)
Doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Představení činnosti vědeckého panelu GMO (EFSA)“ (pdf, 1,8 MB)
Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., GMO Panel EFSA

Právní úprava klonování zvířat v EU“ (pdf, 0,3 MB)
Ing. Jiří Hojer, Ministerstvo zemědělství

Novela zákona o nakládání s GMO a genetickými produkty“ (pdf, 1,7 MB)
Ing. Zuzka Doubková, Ministerstvo životního prostředí

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO“ (pdf, 5,2 MB)
Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., Státní zdravotní ústav

 

Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin MZe