Bezpečnost potravin

Konference Jód 2024

Vydáno: 15. 2. 2024
Autor: SZÚ

Foto: Shutterstock

Kdy: 5. března 2024
Kde: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, Praha 10.

PROGRAM

Pořadatelem konference je Státní zdravotní ústav. Konference je pořádána pod záštitou Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu.

Registrace k účasti je možná prostřednictvím webových stránek SZÚ.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Odborným garantem konference je: MUDr. Marie Nejedlá, Centrum podpory veřejného zdraví, SZÚ.

Účast na konferenci je 1000 Kč.

Hodnocení v systému celoživotního vzdělávání (počet kreditů) bude upřesněn.

Zdroj: SZÚ