Bezpečnost potravin

Konference “JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost”

Vydáno: 1. 4. 2021
Autor: KM EFSA

21. - 24. června 2022, Brusel, online

Ve dnech 21. – 24. června 2022 se v belgickém Bruselu uskuteční vědecká konference “JEDNO – zdraví, životní prostředí, společnost” (ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022). Cílem konference budou témata udržitelné budoucnosti. Stále více se totiž ukazuje, že zdraví lidí, zvířat a životního prostředí je neoddělitelně spjato, což znamená, že věda související s hodnocením rizik se nemůže omezit jen na bezpečnost potravin či krmiv. Musí mít širší perspektivu a musí se zaměřit směrem k přístupu „jedno zdraví – jedno prostředí”.

Nejde o první konferenci tohoto druhu. V roce 2012 zahájil úřad EFSA řadu vědeckých konferencí o bezpečnosti potravin a krmiv, aby tak vytvořil pravidelnou příležitost pro sledování minulých úspěchů a zejména pro zapojení partnerů a zúčastněných stran do strukturované reflexe budoucích výzev a způsobů jejich řešení.

Doposud byly uspořádány tři konference:

 • Parma (IT), listopad 2012, téma „Výzva hranic/omezení v hodnocení rizik – sdílení zkušeností“ – v souvislosti s 10. výročím úřadu EFSA
 • Milán (IT), říjen 2015 téma „Společné vytváření budoucnosti bezpečnosti potravin“ – v souvislosti s výstavou EXPO 2015 „Výživa planety, energie pro život“
 • Parma (IT), září 2018, téma „Věda, potraviny a společnost“

Zastřešujícím cílem pro připravovanou 4. vědeckou konferenci v Bruselu (BE) v roce 2022 je: „Zachovat bezpečnost potravin a krmiv v kontextu udržitelnosti“.

V průběhu let se vize a cíle jednotlivých vědeckých konferencí vyvíjely, přesto však pečlivě sledovaly vývoj role úřadu EFSA v systému bezpečnosti potravin a krmiv v EU.

Toto je první společná mezinárodní vědecká konference vytvořená úřadem EFSA společně se sesterskými agenturami – Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA), Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Společným výzkumným střediskem Evropské komise (Joint Research Centre, JRC).

V souladu s hlavními principy udržitelnosti se konference bude konat v hybridním formátu, který umožní distanční účast, čímž bude zajištěn široký dosah při současném snížení emisí způsobených cestováním.

Hlavní témata a cíle konference

 • Zkoumání bezpečnosti potravin a krmiv z širší perspektivy udržitelnosti
 • Zkoumání možného vývoje ve vědě a hodnocení rizik
 • Úvahy o budoucích strategických cílech a směrech pro regulační vědu
 • Příspěvek k novým politickým cílům, jako je Zelená dohoda EU (Green Deal) a její prováděcí strategie

Účastníci konference

Na průsečíku vědy a politiky se konference zaměří hlavně na odborníky a tvůrce politik v následujících oblastech:

 • Vědecká komunita obecně; včetně úřadu EFSA, JRC a sesterských agentur / vědeckého výboru / příslušných panelů a pracovních skupin
 • Instituce EU, zejména tvůrci politik EU a manažeři rizik v EK a Evropském parlamentu
 • Sesterské agentury úřadu EFSA (ECDC, ECHA, EEA a EMA) a JRC
 • Národní úřady v členských státech
 • Mezinárodní partneři úřadu EFSA, JRC a sesterských agentur
 • Univerzity a veřejné výzkumné instituce
 • Různé zainteresované a zájmové skupiny úřadu EFSA (včetně těch ze sesterských agentur a JRC)
 • Zaměstnanci úřadu EFSA, JRC a sesterských agentur
 • Široká veřejnost

 

Klíčová data a termíny konference

 • květen / červen 2021: zahájení výzvy k předkládání abstraktů pro ústní a posterové prezentace
 • září 2021: termín pro zaslání abstraktů
 • leden 2022: zahájení registrace
 • 21. – 24. června 2022: konference

Další podrobnosti k programu, registraci a výzvě k abstraktům budou následovat.
Zájemci mohou sledovat webové stránky konference a zaslat organizátorům svoje kontaktní údaje kliknutím na tlačítko registrace, pokud si přejí být upozorněni, jakmile budou k dispozici další informace.

 

Zdroj: EFSA