Bezpečnost potravin

Konference „Healthy Ageing“

Vydáno: 26. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Ve dnech 12. – 13. 10. 2011 pořádá agentura Bridge2Food Europe v Amsterodamu konferenci zaměřenou na aspekty „zdravého stárnutí“.

Program je rozdělen do sekcí:
–  Všeobecná

–   Potraviny a suplementy:
           I. a VII. Sarkopénie (progresivní snížení svalové hmoty a síly),
          II. Zdraví kostí, kloubů a kůže,
          IV. Výkonnost a energie, 
          V. Imunita, 
          VI. Regionální partnerství ve věci zdravého stárnutí (projekt 
             SENIFOOD – Španělsko, „Healthy Ageing Network & Alliance for
             Healthy Ageing“ – Nizozemí aj.)

–   Léčebná výživa: III. Trendy a vývoj
 
Vložné: 1795 EUR, při včasné registraci (do 1. 10.) 1495 EUR

Bridge2Food Europe