Bezpečnost potravin

Konference From Farm to Fork 1. 6. 2016

Vydáno: 2. 5. 2016
Autor: Česká společnost pro jakost

Konference se bude konat 1. 6. 2016 v budově Ministerstva zemědělství


 

Spolupráce zainteresovaných stran v potravinovém řetězci ve prospěch spotřebitelů

Konference From Farm to Fork je určena odborné veřejnosti, zástupcům zemědělských i potravinářských podniků, řetězcům, provozovatelům veřejného stravování a dozorovým orgánům.

Letošní konference je rozčleněna na tři bloky. V prvním zazní příspěvky zástupců Ministerstva zemědělství, dozorových orgánů, Agrární a Potravinářské komory. V dalším bloku bude věnován čas zajišťování kvality a bezpečnosti produkce v zemědělské a potravinářské výrobě. V posledním bloku vystoupí zástupci obchodních řetězců a veřejného stravování.

Současné tržní prostředí klade na dodavatele obchodních řetězců (potravináře a zemědělce) řadu požadavků, se kterými se musí vypořádat. Tato akce je dobrou příležitostí pro setkání se zástupci zainteresovaných stran a pro získání a výměnu užitečných informací. V rámci konference budou účastníkům k dispozici odborníci, kteří mají praktické zkušenosti s implementací systému managementu kvality a bezpečnosti potravin.

Přílohy:

Pozvánka s programem konference
Přihláška na konferenci
  Uzávěrka přihlášek: 23. 5. 2016

 

Zdroj:  Česká společnost pro jakost