Bezpečnost potravin

Konference „Food, Wasted Food and Future“

Vydáno: 17. 3. 2022
Autor: Mendelova univerzita v Brně

Registrace účasti probíhá do 20. března 2022.

Srdečně zveme všechny příznivce a stakeholdery v oblasti plýtvání potravinami na konferenci, která se uskuteční 28. dubna 2022 v Brně. Setkání proběhne hybridní formou, tedy v offline i online podobě. Účastnit se můžete jak s příspěvkem (prezentací nebo posterem), tak bez příspěvku jako posluchač. 

Účastníci se mohou těšit na kvalitní a inspirativní program zahrnující nejaktuálnější příspěvky z oblasti prevence vzniku potravinového odpadu. Součástí konference bude nejen prostor pro navázání nových kontaktů nebo partnerství, ale i pro navázání možné spolupráce mezi oblastí vědy a výzkumu, komerční sférou a politickými aktéry.  

Konference cílí na účast všech hlavních hybatelů společenské změny chování v oblasti plýtvání potravinami. Účastníci se mohou také těšit na prezentaci výsledků tříletého výzkumu, který je celosvětově unikátní a vznikl za podpory Technologické agentury ČR. 

Plýtváním ubližujeme nejen naší Zemi, ale především sami sobě! Pečujme společně o naši Zemi tak, jak po miliony let pečovala ona o nás. 

Organizace konference 

Konference je pořádána hybridní formou, uskuteční se na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně i v online prostředí v MS Teams. Prezentovat bude možné v českém i anglickém jazyce. Během konference bude zajištěn simultánní překlad do obou jazyků. 

Konference není zpoplatněna. 

Registrace účasti do: 20. března 2022

  • Harmonogram a další důležité informace ke konferenci naleznete na našich webových stránkách

 

Pořadatelé a kontakty 

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika 
Projekt: Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092) 

Organizační dotazy směřujte na:
Výzkumné centrum PEF MENDELU 
Ing. Hana Vránová 
hana.vranova@mendelu.cz 
tel: +420 545 132 790 

Odborné dotazy směřujte na:
Ing. Lucie Veselá, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu
PEF MENDELU
lucie.vesela@mendelu.cz

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně


Foto: Shutterstock