Bezpečnost potravin

Konference Food technology, food quality: Nové trendy v úchově potravin

Vydáno: 13. 1. 2022
Autor: VŠCHT, PK ČR

Konference se bude konat 22. 2. 2022


Zveme Vás na konferenci
„Food technology, food quality“,
zaměřenou na téma Nové trendy v úchově potravin.

Konference se koná dne 22. února 2022
na adrese Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4.

 

 

Konference Food technology, food quality navazuje na tradici Konzervárensko-potravinářských dnů, na jejichž odborném zajištění se Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha pravidelně podílel. Původní obsah věnovaný zejména problematice úchovy potravin jsme obohatili i o témata kvality potravin v širším kontextu.

Vývoj nových technologií a produktů je pro potravinářský průmysl otázkou konkurenceschopnosti a role výzkumných týmů je v této oblasti nezanedbatelná. Proto je konference určena nejen vědeckým pracovníkům, ale i pracovníkům potravinářského průmyslu, odborným zaměstnancům státní správy a dalším zájemcům o danou problematiku. Věříme, že společná konference vytvoří příležitost nejen pro rozšíření povědomí o aktuálních tématech potravinářského výzkumu, ale pomůže i posílit spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou.

Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR.

Program

Strategie bezpečnosti potravin a výživy

Ing. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství ČR

Nové strategie Evropské unie

Ing. Miroslav Koberna, CSc., Potravinářská komora ČR

Nové trendy v technologii potravin

doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., VŠCHT Praha

Moderné trendy odstraňovania nežiadúcich látok z potravín

prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., STU Bratislava

Gastroodpady – nadměrné plýtvání potravinami

Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., SUEZ CZ, a.s.

Personalizované obaly a jejich design

Martin Bělík, DataLine Technology

Jaké obaly plní funkci ochranné bariéry před pronikáním skladištních škůdců do potravin?

Ing. Radek Aulický, Ph.D. a Ing. Václav Stejskal, Ph.D., VÚRV

Maso ze zkumavky

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., VETUNI Brno

Alternativy mléka, budoucnost nebo problém?

doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT Praha

Uhlíková stopa potravin v kontextu jejich výživové hodnoty

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., VŠCHT Praha

 

Během přestávek mezi jednotlivými bloky budou prezentovány posterové příspěvky.

V případě nemožnosti konání akce z důvodu aktuální situace související s šířením nemoci Covid-19 a příslušných opatřeních bude akce přesunuta na vhodnější termín, případně se uskuteční v on-line prostředí. V případě konání akce on-line bude účastníkům vrácena část konferenčního poplatku.

Aktivní účast 

Máte zájem na konferenci prezentovat Vaši práci? Podívejte se na informace o aktivní účasti.

Pro firmy 

Chcete se stát partnerem konference? Podívejte se na informace pro firmy

Vědecký a organizační výbor 

Předsedou vědeckého výboru je prof. Ing. František Kvasnička, CSc. z VŠCHT Praha. Členové vědeckého výboru budou posuzovat zaslané příspěvky.

Kudy k nám 

Konference se koná v budově Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4.

 

 

Zdroj: VŠCHT