Bezpečnost potravin

Konference „Food technology, food quality: Nové trendy v úchově potravin“

Vydáno: 16. 1. 2024
Autor: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin

Konference „Food technology, food quality: Nové trendy v úchově potravin“ se bude konat dne 8. února 2024, od 9:00 do 17:00 hodin, na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.

Konference Food technology, food quality navazuje na tradici Konzervárensko-potravinářských dnů, na jejichž odborném zajištění se Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha pravidelně podílel. Původní obsah věnovaný zejména problematice úchovy potravin jsme obohatili i o témata kvality potravin v širším kontextu. Vývoj nových technologií a produktů je pro potravinářský průmysl otázkou konkurenceschopnosti a role výzkumných týmů je v této oblasti nezanedbatelná.

Proto je konference určena nejen vědeckým pracovníkům, ale i pracovníkům potravinářského průmyslu, odborným zaměstnancům státní správy a dalším zájemcům o danou problematiku. Věříme, že společná konference vytvoří příležitost nejen pro rozšíření povědomí o aktuálních tématech potravinářského výzkumu, ale pomůže i posílit spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou.

Můžete se těšit na vybrané přednášky konference:

Implementace průmyslu 4.0 do potravinářského průmyslu
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D./doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D., ČVUT Praha 
Cirkulární Česko 2040 – implementace v potravinářském a obalovém průmyslu
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí 
Environmentální aspekty obalů z pohledu LCA
prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT Praha 
Rizika hnojení kaly pro potravní řetězec 
Dr. Ing. Jaroslav Moško, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR 
Zdravotní bezpečnost materiálů používaných jako alternativy k plastovým výrobkům
Ing. Jitka Sosnovcová, SZÚ Praha 
Organické kontaminanty v potravinách: aktuální témata a výzvy
prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D., VŠCHT Praha 
Plýtvání potravinami a kdo za něj může: maloobchodníci, nebo spotřebitelé?
Ing. Jiří Zeman, Ph.D., VŠE 
Novinky v oblasti potravinářské legislativy
Mgr. Adéla Paďourková, Potravinářská komora ČR 
Možnosti recyklace plastů pro jejich opětovné použití při kontaktu s potravinami
Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., VŠCHT Praha 

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství ČR a prezidentky Potravinářské komory ČR.

Více informací zde: Food technology, food quality – Ústav konzervace potravin (vscht.cz)

Zdroj: VŠCHT