Bezpečnost potravin

Konference Dietní výživa 2023

Vydáno: 31. 8. 2023
Autor: Společnost pro výživu

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s., organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.
Termín akce: 3. října 2023
Místo konání: Praha, Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

ORGANIZAČNÍ POKYNY

  • Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.
    Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
    Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.
  • Závaznou přihlášku proveďte do 26. září 2023.
  • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

Česká asociace sesterAkce je garantovaná Českou asociací sester.

PROGRAM KONFERENCE

A) Některé nebezpečné neinfekční složky výživy
B) Od teoretických k praktickým aspektům dietního stravování
C) Cílená redukce hmotnosti
D) Co nás profesně trápí či podporuje (workshop)

8.15 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 Oficiální zahájení konference

A) Některé nebezpečné neinfekční složky výživy

1) Ing. Jitka Götzová, Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR
Rizika neinfekčních kontaminantů potravin. 9.00 – 9.20

2) Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., SPV, VŠCHT
Vznik nežádoucích látek při kulinářské úpravě potravin. 9.20 – 9.40

3) Ing. Beverly Hradecká, Ph.D., VŠCHT Praha
Procesní kontaminanty v cereálních výrobcích. 9.40 – 10.00

4) MUDr. Eva Kudlová, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta UK Praha
Procesně zpracované potraviny a rizika jejich konzumace. 10.00 – 10.20

5) Mgr. Monika Vychytilová, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Domácí zelenina: obsah esenciálních a toxických prvků. 10.20 – 10.40

6) Ing. Matěj Malý, VŠCHT Praha
Hexahydrokanabinol (HHC), psychotropní složka v různých výrobcích nabízených na českém trhu. 10.40 – 11.00

7) Doc. MUDr. František Novák, Ph.D., 4. Interní klinika, 1. lékařská fakulta UK Praha
Alternativní kanabinoidy nejsou bez rizik: kazuistiky z jednotky intenzivní péče. 11.00 – 11.20

Diskuse k přednáškám 11.20 – 11.30
Přestávka 11.30 – 11.40

B) Od teoretických k praktickým aspektům výživy

8) Mgr. Bc. Jan Konvička, MUDr. Marcela Káňová, Ph.D., Mgr. Karin Petřeková, Ph.D., Mgr. Nadezhda Borzenko, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Vliv nutriční intervence na změny kostní denzity a složení těla u sportovců s rizikem nízké energetické dostupnosti. 11.40 – 12.00

9) Ing. Bc. Petra Koutná, Mgr. Nadezhda Borzenko, Mgr. Karin Petřeková, Ph.D., Mgr. Bc. Jan Konvička, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Práce s pacienty s poruchami příjmu potravy v nutriční poradně: příklady z praxe. 12.00 – 12.20

10) Ing. Václav Tesař, DiS., Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Využití nízko-sacharidového a vysoko-tučného stravovacího režimu u pacientu s onemocněním diabetes mellitus. 12.20 – 12.40

11) Bc. Eliška Jemelková, Mgr. Nadezhda Borzenko,  Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Fenomén přejídání z pohledu nutriční terapie. 12.40 – 13.00

Diskuse k přednáškám 13.00 – 13.10
Přestávka na oběd 13.10– 13.40

C) Cílená redukce hmotnosti

12) MUDr. Václava Kunová, SPV
Současně užívané moderní diety k redukci hmotnosti – jejich přínosy a rizika. 13.40 – 14.00

13) MUDr. Petr Tláskal, CSc., FN Motol, SPV
Redukce hmotnosti a změny tělesného složení v účinku konzumace vybraných složek výživy a působení střevní mikrobioty. 14.00 – 14.20

14) Mgr. Aneta Sadílková, 3. interní klinika, VFN Praha
Praktické zkušenosti s cílenou nutriční edukací obézních pacientů. 14.20 – 14.40

15) Mgr. Lea Vršecká, Fitness Clinic, Praha
Význam silového cvičení u obézních klientů a jeho správné zařazení do zdravého životního stylu. 14.40 – 15.00

16) Mgr. Bc. Jana Marková, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Stigmatizace obézních osob ve zdravotnictví. 15.00 – 15.20

Diskuse k přednáškám 15.20 – 15.30
Přestávka 15.30 – 15.40

D) Co nás profesně trápí či podporuje (workshop)

17) Mgr. Věra Andrášková, Masarykův onkologický ústav Brno, Sekce nutričních terapeutů ČAS
Jsou pro nás, nutriční terapeuty, DRG markery důležité? 15.40 – 16.00

18) Mgr. Marieta Baliková, FN Motol, SPV, Sekce nutričních terapeutů ČAS
Problematika práce nutričního terapeuta ve stravovacím provozu. 16.00 – 16.20

19) Bc. Hana Barešová, FN Hradec Králové
Úloha nutričního terapeuta při výběru nového stravovacího softwaru. 16.20 – 16.40

Diskuse k přednáškám 16.40 – 17.00
Závěr konference

Změna v programu vyhrazena

Zdroj: Společnost pro výživu