Bezpečnost potravin

Konference Dietní výživa 2020

Vydáno: 17. 7. 2020
Autor: Společnost pro výživu

Konference se bude konat 8. října v Praze.


Foto: Shutterstock

Pořadatel:  Společnost pro výživu, z.s., organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.
Termín akce: 8. října 2020
Místo konání: Praha, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Slezská 7, Praha 2

Témata konference:

  • Výživa ve zdraví i ve vyhraněných situacích
  • Malnutrice a refeeding
  • Dietní výživa (Vzdělávání ve výživě)
  • Co nás profesně trápí či podporuje (zdravotnická zařízení sociální ústavy, dětské domovy – workshop)

 
Změna programu vyhrazena.

 

 

Zdroj: Společnost pro výživu