Bezpečnost potravin

Konference Dietní výživa 2018

Vydáno: 14. 9. 2018
Autor: Společnost pro výživu

Konference pořádaná Společností pro výživu se koná 9. – 10. října 2018.

Místo konání:  Pardubice, konferenční sál v Hotelu LABE
                     Masarykovo nám. 2633, Pardubice

Odborné zajištění:  MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Organizační zajištění:  Společnost pro výživu z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.

Závaznou přihlášku proveďte do 30. září 2018.

 

Zdroj: Společnost pro výživu