Bezpečnost potravin

Konference DDD

Vydáno: 8. 7. 2004
Autor:

6. konference DDD se uskutečnila ve Františkových Lázních ve dnech 5.–7. dubna 2004. Je k dispozici sborník abstraktů a CD-R s plnými texty jednotlivých referátů, které se týkaly rovněž problematiky DDD v potravinářství.

Ve dnech 5.–7. dubna 2004 se konala ve Františkových Lázních již VI. konference DDD, kterou spolupořádaly Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a NRL pro dezinfekci a sterilizaci a NRL pro dezinsekci a deratizaci Státního zdravotního ústavu v Praze. Konference se zúčastnilo celkem 125 registrovaných účastníků. V rámci odborného programu bylo předneseno celkem 33 referátů, z nichž se 3 týkaly nových právních předpisů, 14 dezinfekce, 11 dezinsekce, 3 deratizace a 2 příspěvky se zabývaly hlodavci, kteří jsou rezervoárem původců onemocnění lidí.
V příspěvku “Změny v legislativě týkající se DDD” bylo konstatováno, že se vstupem naší republiky do EU došlo ke změně řady zákonů, mezi jinými i zákonů týkajících se DDD. Největší změnou je zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, který nahrazuje zákon č. 157/1998 Sb., který se v praxi neosvědčil. Několik referátů se speciálně věnovalo DDD v potravinářské výrobě, např. :
* Bezpečnost potravin a DDD
* Vplyv sanitačného režimu v polnohospodárskej prvovýrobe na asociáciu mikroorganizmov mlieka
* DDD v podmienkách získavania a spracovania ovčieho mléka
* Výskyt hmyzu vo výrobniach potravin živočišného pôvodu a praktické aspekty HACCP v Slovenskej republike

Tištěný sborník abstraktů a CD-R s plným zněním jednotlivých referátů, které byly na konferenci předneseny, lze zakoupit v sekretariátu Sdružení DDD (Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1, tel.: 221 082 335, fax: 221 082 289, e-mail: davidova@csvts.cz). Cena je 280 Kč.

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 13, 2004, č. 5, s. 216–218