Bezpečnost potravin

Konference Biosummit 2016

Vydáno: 9. 11. 2016
Autor: ÚKZÚZ

Konference bude probíhat ve dnech 14. – 15. listopadu 2016 v budově Ministerstva zemědělství.


Biosummit je prestižní konferencí ekologického zemědělství, na které se setkávají k diskuzi všichni aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, zemědělských zájmových i profesních organizací, obchodníků, zemědělců, vědeckých pracovníků, zástupců médií i veřejnosti. V letošním roce se zaměří také na spolupráci se sousedními zeměmi a na partnerství v rámci zemí Visegrádské skupiny.

Hlavní téma: Středoevropská spolupráce v ekologickém zemědělství

Podtitul: Dokážeme využít potenciálu, který nabízí ekologické zemědělství pro ochranu půdy, vody a utváření krajiny? Může ekologické zemědělství vyprodukovat dostatek potravin? Jaká je jeho role a nabídka při řešení současných problémů evropského zemědělství?

Program:

  • Nové výzvy EU
  • Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje ekologického zemědělství
  • Spolupráce ve výzkumu a poradenství
  • Dobré příklady fungující praxe
  • EKologické zemědělství a jeho produkční potenciál

 
Oslovení spíkři představí nové informace a své zkušenosti s fungováním EZ v jednotlivých zemích, odprezentují konkrétní příklady regionálních projektů EZ, úspěšné projekty v praxi a chybět nebudou informace o fungující regionální i přeshraniční spolupráci. Svůj prostor pro prezentaci bude mít výzkum EZ v regionu střední a východní Evropy. Cílem Biosummitu je také zpřístupnit veřejnosti jak osobně, tak prostřednictvím médií nové poznatky v oblasti EZ z ČR i špičkových pracovišť ze zahraničí. 

 
Bližší informace a program včetně přihlašovacího formuláře naleznete http://www.biosummit.eu/eu 

Příloha
Upoutávka (PDF, 374 KB)

Zdroj:  ÚKZÚZ