Bezpečnost potravin

Konference Biopotraviny ve veřejném a školním stravování

Vydáno: 18. 8. 2022
Autor: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Konference se bude konat 18. 10. 2022 v budově Ministerstva zemědělství.

Konferenci pořádá Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, partnerem akce je Skutečně zdravá škola z.s.

Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Veřejné stravování bude mít klíčovou roli při naplňování cíle strategie „z farmy na vidličku“ (Farm to Fork), dosáhnout 25 % rozlohy zemědělské půdy v EU v ekologickém režimu hospodaření do roku 2030 i při naplňování cíle Akčního plánu Ekologického zemědělství ČR 2021-2027, dosáhnout 5% podílu biopotravin ve veřejném stravování do roku 2027.

Cílem konference je proto učinit první krok k přípravě na požadavky legislativního rámce Evropské unie (EU) o udržitelných potravinových systémech (SFS Law) v České republice a otevřít dialog mezi aktéry trhu.

PROGRAM

9:30    Zahájení konference a úvodní slovo (MZe ČR)

9:45–10:15    Wim Debeuckelaere
Legislativní rámec pro veřejné stravování v EU jako součást strategie „z farmy na vidličku“ (Farm to Fork Strategy)

10:15–10:45    Ministerstvo zemědělství
Legislativní rámec pro zavedení biopotravin do veřejného stravování v ČR

Příklady dobré praxe v zahraničí

10:45–11:15    Anna Ollmann
Udržitelné zadávání veřejných zakázek na potraviny ve městě Vídeň prostřednictvím programu ÖkoKauf Wien
Město Vídeň se při nákupu zboží a služeb řídí ekologickými kritérii – od pracích prášků po kancelářské potřeby, od potravin pro školky a domovy seniorů až po stavební materiál. Tato prezentace se zaměří na zavedení ekologické kvóty ve Vídni a na aktuální problémy a cíle v oblasti nákupu potravin.

11:15–11:45    Marco Scheubeck
Systém nákupu biopotravin do vídeňských domovů seniorů
Praktické aspekty udržitelného a ekologického nákupu potravin pro Kuratorium Wiener Pensionisten‑Wohnhäuser (KWP), největšího rakouského poskytovatele péče o seniory.

11:45–12:45     Přestávka – oběd

Identifikace příležitostí a slabých stránek odbytu bioprodukce ve veřejném stravování v ČR

 12:45–13:10    Jan Moudrý

Potenciál a bariéry uplatnění bioprodukce
Analýza sektoru ekologického zemědělství – co může nabídnout, čeho je nedostatek, bariéry rozvoje.

13:10–13:30    Monika Dobrovodská
Odpovědné veřejné zadávání a nákup udržitelných potravin
Environmentálně i sociálně odpovědné aspekty při nákupech potravin do stravovacích zařízení veřejných zadavatelů jako jsou školy, nemocnice, domovy seniorů apod., jsou jednou z povinných zásad veřejného zadávání. Jak na odpovědný nákup udržitelných potravin a kde lze najít inspiraci?

13:30–13:50    Milada Šťastná
Krátké dodavatelské řetězce
Krátké dodavatelské řetězce jsou jedním z nástrojů naplnění strategie „z farmy na vidličku“, přinášejícím řadu environmentálních, sociálních i ekonomických benefitů. Vedle jejich přínosů a dopadů budou představena i specifika jejich rozvoje v rámci České republiky, hlavní bariéry, příležitosti a příklady správné praxe.

13:50–14:10    Alexandra Košťálová
Vzdělávání – současný stav a co je potřeba změnit
Kvalita každé služby záleží na lidech, kteří ji poskytují, na jejich vzdělání, motivaci a přesvědčení. Personál školních jídelen má relativně omezené možnosti kontinuálního vzdělávání, přesto je velice potřeba, protože gastronomie se neustále vyvíjí. Zaměstnanci školních jídelen nemají možnost vzdělávat se pravidelně a systematicky všichni v týmu, a to jak kvůli financím, tak kvůli zachování chodu provozu u malých jídelen. Navíc neexistuje smysluplná koncepce dalšího vzdělávání pro tuto profesi.

14:10–14:30    Prezentace projektů – posterová sekce

14:30–14:40     Přestávka

Příklady dobré praxe v České republice

 14:40–14:55    Lenka Hollerová
Strategie odpovědného stravování v zařízeních školního stravování ve školách města Jičína
Prostřednictvím Strategie odpovědného stravování v zařízeních školního stravování ve školách města Jičína, se město Jičín snaží maximálně podporovat snahy o zdravou a udržitelně vyprodukovanou stravu v jím zřizovaných mateřských a základních školách. V čem Strategie spočívá? Co k tomu město Jičín vedlo?

14:55–15:10    Hana Hlouchová
„Od zemědělce ke spotřebiteli“ ve třech školách v okrese Louny
Spolupráce s lokálními farmáři a biofarmáři – společný nákup surovin pro tři školní jídelny, vzdělávací aktivity pro děti i rodiče.

15:15–16:15    Co je potřeba řešit, aby se biopotraviny staly součástí jídelníčku ve veřejném a školním stravování?
Workshop účastníků dodavatelsko‑odběratelského řetězce ve veřejném a školním stravování

Konference v českém jazyce, tlumočení z angličtiny a němčiny zajištěno.
Vložné 500 Kč. Pro registrované účastníky strava zajištěna.

  

Zdroj: ČTPEZ