Bezpečnost potravin

Konference Analytická toxikologie

Vydáno: 8. 4. 2015
Autor: Institut Nutrice a Diagnostiky Pardubice

Konference se uskuteční 11. a 12. 6. 2015 v Krkonoších.

Institut Nutrice a Diagnostiky v Pardubicích, RADANAL s.r.o. pořádá konferenci „Analytická toxikologie

Termín koference: 11. a 12. června 2015
Místo konání: hotel VZ BEDŘICHOV, Krkonoše – Špindlerův Mlýn

Hlavní témata:
1. Přírodní a syntetické antioxidanty – produkty oxidace antioxidantů.
2. Metabolismus přírodních a syntetických antioxidantů, toxicita oxidačních produktů antioxidantů.
3. Možnosti studia metabolismu látek (Cytochrom P450, LC/EC/MS).
4. Rizika nadužívání léků, ilegálních drog, jejich kumulace v čistírenských kalech a z toho plynoucí rizika kontaminace životního prostředí a zemědělských produktů.
5. Chemické reakce v potravinách při skladování a kulinářských úpravách.
6. Pesticidy a průmyslové polutanty, toxicita jejich metabolitů a hydrolytických produktů.
7. Rizika nadužívání alkoholu.
8. Toxicita těžkých kovů.
9. Alergeny v potravinách a problematika potravinových intolerancí.

Snahou je propojení specialistů zabývajících se toxikologií a analytickou chemií v různých oborech a institucích, od schvalování a kontroly léčiv přes klinickou biochemii, forenzní toxikologii, výživu, potravinářské technologie, kontrolu pesticidů, a konče testováním toxicity chemických přípravků.

Pořadatel konference: RADANAL s.r.o., Okružní 613, 530 03 Pardubice
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: vobornikova@radanal.cz.
Počet účastníků je omezen, prosíme o včasnou registraci.

Více informací: www.radanal.cz/cs/vzdelavani/konference