Bezpečnost potravin

Konec speciálních diabetických potravin i v Německu

Vydáno: 7. 2. 2013
Autor: sukova1

Přes nesouhlas výrobců pečiva a některých dalších produktů bylo v r. 2010 i v Německu rozhodnuto o zrušení Nařízení o potravinách pro diabetiky. Přechodná lhůta skončila v říjnu 2012.

V EU platí pro potraviny pro zvláštní výživu směrnice 2009/39/ES, která nepočítá s vydáním harmonizovaného předpisu určeného speciálně pro diabetické potraviny, protože pro diabetiky je důležitější pestré – všeobecně doporučované složení stravy, než potraviny se zvláštním složením. Podle této směrnice však bylo přípustné, aby konkrétní požadavky byly stanoveny národními předpisy. Předepsaný byl pouze způsob uvádění výživové hodnoty (energie, bílkoviny, tuky sacharidy), pokud potravina byla označena jako vhodná pro diabetiky.

V ČR vyhláška 54/2004 Sb. pro zvláštní výživu nestanovuje požadavky na složení potravin určených pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů, v SRN se dosud používalo speciální nařízení pro diabetické produkty – DiätVO für Diabetiker-produkte“. Toto nařízení však bylo zrušeno v r. 2010 a proběhlo přechodné období pro uvádění diabetických potravin na trh, jehož lhůta skončila dne 9. října 2012. Potraviny označené jako diabetické, které byly do stanoveného termínu uvedeny na trh, mohou být prodávány už jen do konce uvedeného data trvanlivosti.

Podle aktuálních znalostí nepotřebují diabetici žádné zvláštní potraviny. Platí pro ně stejná doporučení jako pro zdravou výživu obecné populace.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 108, 2012, č. 12, s. 615

Související  informace:
BMELV: Bundesministerium: Diabetiker-Lebensmittel verschwinden aus den Regalen
WIKIPEDIA: Verbot von Diabetiker-Lebensmitteln
Návrh Komise na zrušení směrnice pro PARNUTS

Diskuse o zrušení německého nařízení o produktech pro diabetiky (2010)
Návrh Komise na zrušení směrnice pro PARNUTS (2011)
Evropské výživové referenční dávky (DRV) (2010)