Bezpečnost potravin

Komunikace vědecké nejistoty: přístup šitý na míru pro zvýšení transparentnosti

Vydáno: 22. 1. 2019
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zveřejnil pokyn týkající se komunikace vědecké nejistoty.

Dne 16. ledna 2019 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pokyn týkající se komunikace vědecké nejistoty (Guidance on Communication of Uncertainty in Scientific Assessments). Různí posluchači tak mohou nyní lépe porozumět vědeckým nejistotám, pokud jsou vyjádření a komunikační formát přizpůsobeny jejich potřebám. Nový a cílený přístup úřadu EFSA týkající se komunikace nejistoty pomůže komunikátorům dále posílit transparentnost vědeckého poradenství.

Tento pokyn je jakýmsi společníkem technického pokynu týkajícího se nejistoty v rámci vědeckých hodnocení Vědeckého výboru úřadu EFSA z roku 2018 (guidance on uncertainty analysis in scientific assessments) a původně byl určen pouze vědeckým komunikátorům. Úřad EFSA postupně zavádí tyto dva nové pokyny i pro hodnotitele a komunikátory.

Více jasnosti pro tvůrce rozhodnutí

Paní Barbara Gallani, ředitelka odboru komunikace, úmluv a spolupráce úřadu EFSA, řekla: ”Harmonizované přístupy EFSA k analýze nejistoty a nyní také k nejistotě komunikace zlepšují konzistenci a srozumitelnost našeho vědeckého poradenství pro tvůrce rozhodnutí v systému bezpečnosti potravin EU. Komunikační přístup, který jsme vyvinuli, cílí zejména na zvýšení pochopení, jak naši vědečtí pracovníci vyjadřují svou důvěru v tyto metody a základní vědecké důkazy použité v jejich hodnoceních a v závěrech o potenciálních rizicích.”

Jak byl pokyn vytvořen

Pokyn týkající se komunikace nejistoty je inovativní a praktický nástroj pro komunikátory, jak poskytnout informace týkající se nejistoty. Pokyn se opírá o výzkum v oblasti společenských věd a odbornost.

“Poprvé v historii EFSA přispěli odborníci disciplín společenských věd jako je sociologie a psychologie k vývoji oficiální publikace EFSA, při společné práci s hodnotiteli z přírodních věd a vědeckými komunikátory”, řekla paní Gallani.

Důkazy o tom, jak lidé chápou a jaké mají povědomí o informacích týkajících se nejistoty, byly převzaty z publikovaných výzkumů. Několik studií vyšlo na světlo díky veřejné konzultaci (a public consultation).

Aplikací těchto zjištění na příkladech vědeckých hodnocení EFSA, vyvinuli odborníci pro komunikátory soubor praktických instrukcí a rad, které je možné dodržovat obecně, ale i ve specifických kontextech. Informace jsou rozvrstveny pro různé typy posluchačů (např. pro odborníky, informované občany, nezasvěcené spotřebitele), kteří byli rozděleni podle kritérií jako je jejich vědecká gramotnost a obeznámenost s tématy bezpečnosti potravin.  

Práce s partnery a zainteresovanými skupinami

Pokynu přinesl prospěch dialog s partnery při Evropské komisi a členskými státy EU. Manažeři rizika a komunikátoři byli pravidelně informováni o jeho vývoji a přispěli prostřednictvím workshopů a konzultací k jeho finální verzi. Stejně tak byly zapojeny zainteresované skupiny (tzv. “stakeholders”) jako jsou různé nevládní organizace, spotřebitelské asociace a potravinářští provozovatelé.

Paní Gallani uzavírá: ”Prostřednictvím zlepšení, která jsme uskutečnili v naší vědecké metodologii – včetně komunikačních přístupů – zůstává naším cílem podpora našich partnerů, kteří řídí systém bezpečnosti potravin EU v zájmu Evropy a jejích obyvatel.” 

Další doplňující informace k pokynu můžete najít na stránkách EFSA (news story), stejně jako komunikační metodologii a využití společenských věd (background feature) nebo technickou zprávu týkající se veřejné konzultace (technical report).

 

 

Zdroj: EFSA