Bezpečnost potravin

Komunikace o riziku mezi EFSA a národními úřady

Vydáno: 26. 7. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Pro dosažení jednotného postupu při komunikaci o riziku předložil úřad EFSA návrh směrnice, která je k dispozici k připomínkám.

Úřad EFSA navrhl směrnici (pokyny, vodítko) o komunikaci jako součást společného postupu s národními úřady bezpečnosti potravin. Je třeba sdílet získávání vědomostí a zkušeností za účelem posílení evropského systému bezpečnosti potravin. Úřady veřejného zdraví v Evropě často čelí skličujícímu úkolu posoudit, zda o věci komunikovat, kdy a jak nejlépe.

Cílem navržené směrnice je vytvořit rámec napomáhající komunikujícím učinit rozhodnutí, a to na základě různých komunikačních přístupů v široké pestrosti situací, které mohou vzniknout při posuzování rizika a komunikaci o něm.

Mluvčí z EFSA a národních úřadů po celé EU a okolních zemí a Komisí spolupracují s Poradní pracovní skupinou pro komunikaci  – Authority’s Advisory Forum Communications Working Group (AFCWG). Klíčovým cílem AFCWG je podpořit spolupráci a koherenci při komunikaci o riziku.

Směrnice je zveřejněna v angličtině, francouzštině, němčině a italštině a má být průběžně revidována a doplňována o nejlepší praktické případové studie. Připomínky lze zasílat na: riskcommunications@efsa.europa.eu.


EU Food Law, 20. 7. 2012, č. 541, s. 13-14