Bezpečnost potravin

Komplikace dětské obezity

Vydáno: 17. 6. 2021
Autor: Společnost pro výživu

Přehledová práce byla publikována v časopise Výživa a potraviny 3/2021.

Přehledová práce „Komplikace dětské obezity“ byla publikována v časopise Společnosti pro výživu – Výživa a potraviny 3/2021.

Abstrakt
Cílem článku je přehledně shrnout aktuální poznatky o komplikacích a důsledcích dětské obezity. Bylo provedeno cílené vyhledávání ve vybraných publikačních databázích, pomocí vhodných klíčových slov a jejich kombinací. Výsledky byly rozděleny do tří hlavních oblastí – zdravotní, psychosociální a ekonomické. Zaměřili jsme se zejména na zdravotní komplikace, jejich popis tvoří největší část, stručně zmiňujeme i zbývající dvě oblasti. Ze zdravotních komplikací se nejčastěji vyskytují zvýšený krevní tlak, inzulínová rezistence, a s tím související diabetes, a dále strie, ale zdravotní komplikace jsou popisovány prakticky ve všech orgánových systémech. Z psychologických důsledků jsou v popředí šikana a deprese. Ekonomické dopady jsou působeny především zvýšenými zdravotními náklady. Vzhledem k velkému množství komplikací, jejich závažnosti, a vzhledem k vysokému procentu přechodu dětské obezity do dospělého věku je nutné dbát na důkladnou primární prevenci.

 

 

    

Autoři: MUDr. Lucie Smejkalová, doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.,
             Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita

Zdroj: Společnost pro výživu