Bezpečnost potravin

Kompendium bylin s obsahem toxických, návykových, psychotropních nebo jiných látek

Vydáno: 29. 9. 2009
Autor:

Přehled bylin vytvořený na základě vědecké spolupráce EFSA.

Na základě vědecké spolupráce EFSA (EFSA Scientific Cooperation, ESCO) vznikla zpráva uveřejněná pod názvem “Kompendium EFSA bylin, o kterých se uvádí, že obsahují toxické, návykové, psychotropní nebo jiné látky, které jsou předmětem zájmu” (viz příloha).
Pracovní skupinu ESCO tvořili experti nominovaní vědeckým výborem EFSA a experti nominovaní členy poradního fóra EFSA. Pracovní skupina po dobu jednoho roku mapovala vědeckou literaturu a aktualizovala předcházející verze kompendia.
Kompendium uvádí byliny v abecedním pořadí bez názoru, zda jsou či nejsou vhodné pro potravinářské účely v Evropě. Tento přehled je součástí práce, kterou provádí EFSA za účelem harmonizace metodologie pro posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků používaných v potravinách. Kompendium nemá žádný legislativní status a nemusí se používat na podporu nebo jako důkaz při diskusích probíhajících k právní klasifikaci výrobků nebo látek.
Účelem kompendia je usnadnit implementaci směrnice EFSA týkající se posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků určených pro použití v doplňcích stravy. Přítomnost látky, která budí obavy, v dané bylině neznamená, že tato látka bude také přítomna v bylinném přípravku. To závisí hlavně na použité části rostliny a na metodě přípravy.
Kompendium je živý dokument, který je otevřený dalším informacím a připomínkám.
 
 
Zdroj: EFSA