Bezpečnost potravin

Komise se rozhodla zaregistrovat iniciativu „ReturnthePlastics“ týkající se recyklace plastových lahví

Vydáno: 18. 8. 2021
Autor: Evropská komise

Tisková zpráva Evropské komise


Komise se dnes rozhodla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu s názvem „ReturnthePlastics“ – občanskou iniciativu, která chce zavést celounijní systém zálohování za účelem recyklace plastových lahví.

Organizátoři iniciativy vyzývají Komisi, aby předložila návrh, jehož cílem bude:

  • zavést celounijní systém zálohování za účelem recyklace plastových lahví,
  • motivovat všechny členské státy EU, aby supermarkety (řetězce), které prodávají plastové lahve, instalovaly výkupní automaty na recyklaci plastových lahví po koupi a použití spotřebitelem, a
  • zajistit, aby výrobci plastových lahví platili daně z plastů za systém recyklace a zálohování těchto lahví (podle zásady „znečišťovatel platí“).

 

Komise došla k názoru, že tato iniciativa je právně přípustná, neboť splňuje potřebné podmínky. V této fázi Komise zatím nepřezkoumala obsah uvedené iniciativy.

Další kroky

Po dnešní registraci mohou organizátoři začít sbírat podpisy. Pokud evropskou občanskou iniciativu během jednoho roku podpoří jeden milion občanů z alespoň sedmi členských států, bude na ni muset Komise reagovat. Komise může rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli, a bude muset uvést důvody svého rozhodnutí.

Souvislosti

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva jakožto nástroj, který občanům umožňuje ovlivňovat agendu EU. Oficiálně byla zahájena v dubnu 2012.

Podle podmínek právní přípustnosti navrhovaná iniciativa 1) nesmí zjevně spadat mimo pravomoc Komise předložit návrh právního aktu, 2) nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a 3) nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Komise dosud obdržela 107 žádostí o zahájení evropské občanské iniciativy, z nichž 82 bylo přípustných, a tudíž mohlo být zaregistrováno.

Další informace

  

 

Zdroj: ec.europa.eu

Foto: archiv MZe