Bezpečnost potravin

Komise přijala nové potravinové standardy

Vydáno: 15. 7. 2015
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 12. 7. 2015.

Komise Kodexu Alimentarius, vrcholné mezinárodní organizace pod záštitou OSN pro přijímání potravinových standardů, přijala na svém ženevském zasedání v závěru týdne nové potravinové standardy. Základním cílem organizace je posílení bezpečnosti a kvality potravin v globálním měřítku, na základě vědeckých studií a principů hodnocení a řízení rizika, při současném respektování pravidel správné výrobní a zemědělské praxe.

„Těší mě, že za přispění České republiky bylo schváleno 40 nových globálních standardů pro potraviny, které přispějí k usnadnění obchodu potravinami a k vyšší úrovni bezpečnosti a kvality potravin pro spotřebitele,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Dokumenty Kodexu jsou využívány celosvětově, normy odsouhlasené Kodexem jsou mj. základním odborným kritériem při posuzování sporů na úrovni Světové obchodní organizace WTO, současně se promítají do potravinového práva všech zemí světa včetně členských států EU.

Mezi nejvýznamnější standardy patří vodítka pro kontrolu Trichinelly sp. ve vepřovém mase, vodítka pro nutriční označování draslíku v návaznosti na dříve přijaté referenční hodnoty příjmu u sodíku a nasycených tuků, byly stanoveny i maximální limity olova v ovoci a zelenině včetně zpracovaných a konzervovaných. Došlo také k odsouhlasení limitů toxinů v obilovinách, moukách a výrobcích na bázi cereálií. Současně byly přijaty standardy pro bezpečné využití přídatných látek v potravinách a odsouhlaseny maximální limity reziduí pesticidů pro různé druhy potravin.

„Z pohledu Unie považuji rovněž za důležité, že se podařilo zablokovat přijetí globálního standardu pro bovinní somatotropin, který spadá mezi růstové hormony a jeho používání pro jiné než terapeutické účely při léčbě skotu je v Evropské unii zakázáno. Velmi pozitivní je i zahájení prací na 20 nových tematických oblastech, například definice a označování potravin pro zvláštní výživové účely, přídatné látky, jedlé oleje a tuky či mléčné výrobky, které patří mezi priority EU v oblasti potravinového práva,“ uvedl ministr Jurečka.

Všechny přijaté závěry 38. zasedání Komise Kodexu Alimentarius jsou přístupné na stránkách http://www.codexalimentarius.org/.

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství