Bezpečnost potravin

Komise plánuje limity pro mykotoxiny T-2 a HT-2

Vydáno: 12. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Návrh na stanovení limitů 25 – 50 μg/kg pro nezpracované a zpracované obiloviny a obilné výrobky zásadně odmítá svaz evropských mlynářů EFM.

Evropská komise předložila návrh na stanovení nejvyšších hodnot mykotoxinů T-2 a HT-2 (trichoteceny typu A) v potravinách a tím vyvolala diskusi o problému.
Navrženy byly mj. následující limity (μg/kg).
Nezpracované obiloviny
 
Pšenice vč. durum
50
Zpracované obiloviny k přímé spotřebě
 
Pšenice vč. durum
25
Žito
25
Výrobky z obilovin
 
Otruby a cereální snídaně
50
Ostatní
25

Jednání předcházelo zpracování vědeckého stanoviska úřadem EFSA, které vyhodnotilo jako největší dodavatele mykotoxinů T-2 a HT-2 právě chléb, jemné pečivo, mlýnské obilné produkty a snídaňové cereálie.
(EFSA-Q-2010-00949: Occurrence data of trichothecene mycotoxins T-2 toxin and HT-2 toxin in food and feed

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/66e.htm
Příjem byl odhadnut na 3,4 až 18 ng na kg tělesné hmotnosti za den. Děti přijímají vzhledem ke své hmotnosti relativně větší množství (12 až 43 ng). (EFSA-Q-2010-00143:  Report on toxicity data on trichothecene mycotoxins HT-2 and T-2 toxins)
Evropský Vědecký výbor pro potraviny (SCF) stanovil v r. 2001 dočasné tolerovatelné množství TDI na těchto mykotoxinů celkem na 60 ng/kg tělesné hmotnosti za den.
Podle novějších poznatků byl tento odhad upraven panelem CONTAM úřadu EFSA na 100 ng.
Na „Fusarium Toxin Forum 2012“ pořádaném 3. 2. 2012 v Bruselu bylo téma limitů otevřeno.

Svaz evropských mlynářů (EFM) nesouhlasil se zavedením povinných limitů s odvoláním na neprůkazné riziko a také na nedostatečně vyvinutou a pro mlýnské podniky zbytečně nákladnou měřicí techniku. Podle stanoviska EFM se v případě T-2 a HT-2 (na rozdíl od DON a ZEA) jedná o polní toxiny, pro které zatím neexistuje standardizovaná evropská rychlometoda. Minimálně pro pšenici a žito považují stanovení nejvyšších hodnot za nadbytečné a vyzývají k výzkumu zemědělské praxe, aby bylo možno určitými technikami zatížení preventivně snižovat. Zavedení limitů by vzhledem k nákladům přispělo k finančnímu zatížení malých a středních mlýnských podniků a v důsledku toho i spotřebitelů.

Mühle + Mischfutter, 149, 2012, č. 5, s. 155

Objednávka kopie článku

Institut pro bezpečnost a kvalitu obilí, MRI, Stanford Detmold, (SRN), se zabýval výskytem mykotoxinů v  obilovinách s pluchami jako oves, ječmen, jednozrnka, dvouzrnka (Emmer), špalda a proso (viz článek citovaný níže).

Nařízení EU 1881/2006 a 1126/2007 zatím stanovují následující nejvyšší přípustné limity pro mykotoxiny v zrninách:

Toxin/PTDI na kg těles. hmotn. dospělých

Surovina

μg/kg

Potravina

μg/kg

Deoxinivalenol (DON)/1 μg

Obiloviny kromě durum, ovsa a kukuřice

1250

Mouka, otruby, klíčky, těstoviny

750

 

Durum, oves a kukuřice

1750

Pečivo, obilné snacky, snídaňové cereálie

500

 

 

 

Příkrmy pro kojence a malé děti

200

Zearalenon (ZON)/0,2 μg

Obiloviny kromě kukuřice

100

Mouka, otruby, klíčky

75

 

kukuřice

200

Kukuřičné výrobky a olej

200

 

 

 

Pečivo, obilné snacky, snídaňové cereálie

50

 

 

 

Příkrmy pro kojence a malé děti

20

Ochratoxin A/5 ng

Obiloviny

5

Nezpracovaná zrna

5

 

 

 

Obilné produkty

3

 

 

 

Příkrmy pro kojence a malé děti

0,5

Fumonisiny

celkem B1 + B2/2 μg

Kukuřice nezpracovaná

4000

Kukuřičné výrobky k přímé spotřebě

1000

 

 

 

Snídaňové cereálie a kukuřičné snacky

800

 

 

 

Příkrmy na bázi kukuřice pro kojence a malé děti

200

 

 

 

Mlýnské frakce (podle kombinované nomenklatury č. 1103; 13; 1103 20 40; 1904 10 10; 1102 20)

    ›500 μg /    ‹500 μg

 

 

 

 

1400/2000

Toxiny T-2 a HT-2/0,1 μg

Oves

1000

K přímé spotřebě:

– oves

50

 

Ječmen

200

– kukuřice, ječmen, žito, pšenice vč. durum

25

 

Kukuřice

150

– zpracované produkty

25

 

Pšenice vč. durum

50

-obilné otruby, mlýnské produkty, snídaňové cereálie

50

Aflatoxin B1

Obiloviny

2

Obiloviny

2

 

 

 

Výživa pro kojence a malé děti

0,10

Námel

Obiloviny

 

Např. pšenice, CA 199.1995, (sklerocium max.)

0,05 %

Mühle + Mischfutter, 149, 2012, č. 6, s. 162-166

Objednávka kopie článku

Související informace:

SCIENTIFIC / TECHNICAL REPORT submitted to EFSA: Occurrence data of trichothecene mycotoxins T-2 toxin and HT-2 toxin in food and feed1

A-Z slovník: „Mykotoxiny