Bezpečnost potravin

Kolky na alkohol stále dokonalejší

Vydáno: 2. 10. 2013
Autor: Zdroj: časopis Svět balení

Přehled technologií pro výrobu vysoce bezpečnostních kolků.

Kolky čili kolkové známky (tax stamps) jsou ceninami deklarujícími legálnost určitého výkonu či zboží, poplatek či daň zaplacené za ně státu nebo pravost daného zboží se zajištěním jeho vysledovatelnosti. Jsou tedy i prvkem bezpečnostním a logistickým. V rámci své bezpečnostní funkce mohou kolky hrát i roli pečeti. To vše vede k vysokým nárokům na technické vlastnosti kolku i návazné ověřovací technologie.
Kolky mohou využít všech ochranných ceninových prvků, limity jsou pouze finanční. Běžně se při jejich výrobě využívají tónované a ražené papíry s vlákny a vodoznakem, liniové rastry, reflexní a opticky variabilní barvy, tzv. giloše (složité monochromatické i vícebarevné vzory z jemných linek), negativní a pozitivní mikrotext, mikroperforace nebo hologramy, opatřeny bývají lepem s destruktivními vlastnostmi při pokusu o odlepení.

Kolek by měl plnit tři základní funkce: zajistit autentifikaci zboží, umožnit správu dat o něm a jeho vysledovatelnost.
Po loňské metylalkoholové aféře byly nové kolky na alkohol zavedeny i u nás (Vláda je ale označila za provizorní s tím, že definitivní kolky by měly obsahovat více bezpečnostních prvků.).

Světoví hráči v bezpečnostním tisku
Německá společnost Drent Goebel navázala partnerství s darmstadtskou společností Merck Chemicals vyrábějící mj. bezpečnostní pigmenty a tekuté mikrokrystaly aplikovatelné sítotiskem nebo flexotiskem.  Ve společném  projektu půjde o iriodescentní pigmenty Lustrepack a produkty řady Colopryct. Třetím členem projektu je mnichovská společnost Giesecke & Devrient, jedna z největších světových tiskáren vysoce zabezpečených dokumentů a karet, která dodá do projektu svůj systém vysledovatelnosti kolků pomocí  tzv. chytrých mobilních telefonů (smartphonů).
Významnou aliancí v zabezpečovacích technologiích je aliance mezi Xeroxem a společností OpSec, kdy Xerox dodal sledovací software a OpSec viditelné i skryté bezpečnostní prvky zabezpečených tiskovin.
Londýnská bezpečnostní tiskárna Thomas De La Rue má vlastní iriodescentní proužek Gemini s mikrotextem nebo společnost Andrew & Wykeham se systémem Theseus.
Americká společnost Graphics Security Systém nabízí technologii Spectrum Indicia s barevnou stenografií a kryptografickým kódováním, u níž lze skrytý obraz vidět speciálním optickým dekodérem.
Ruská bezpečnostní tiskárna Goznak zase nabízí jako jednu ze svých specialit, luminiscenci dozelena pod IR světlem.

Pro tisk kolků s náročnějšími požadavky lze rovněž využít například kovových částeček OV Dot velikosti 0,05-1 mm s mikrotextem, fluorescentním hologramem a demetalizovaným proužkem, vyvinutým českou společností Optaglio z Řeže u Prahy (respektive její dceřinou společností Metallic Security), která patří ve zmíněných technologiích ke světové špičce. OV Dot lze vmísit do barev a laků aplikovatelných sítotiskem či flexotiskem, ale i přímo do hmoty papíru či plastu.

Svět balení 2013, 3-4, s. 21-23
Objednávka kopie článku