Bezpečnost potravin

Kojenec tolik jódu v mléce nepotřebuje!

Vydáno: 11. 2. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11. 2. 2014.

Nizozemský výrobce informoval své odběratele, že v jedné šarži kojeneckého sušeného mléka pro výživu předčasně narozených dětí je 6x více jódu než stanoví limit (300 mikrogramů/100kcal – limit je 50 mikrogramů/100kcal), proto se tento výrobek nyní stahuje.

Státní veterinární správa obdržela tuto informaci prostřednictvím systému RASFF, ze kterého vyplývá, že nizozemský výrobce Nutricia Cuijk BV na základě vlastní kontroly a výsledků analýzy stahuje tento výrobek z trhu. Výrobce informoval spotřebitele prostřednictvím tisku, internetu a informací na prodejních místech.

Distribuce do ČR se týká výrobku:
Identifikace: Nutrilon 1 Nenatal  á 900g    

Číslo šarže: 294420
Datum spotřeby: 3. 5. 2015
Výrobce: Nutricia Cuijk B.V
Grotestraat 91
Cuijk
5431, Nizozemsko                                                        

Příjemce v ČR: Nutricia a.s.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4                     

Šetřením k danému případu byla pověřena Městská veterinární správa v Praze a Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj: prověřit, zda dotyčná šarže byla distribuována do ČR, popřípadě zajistit její stažení z tržní sítě. Jednorázová konzumace výrobku by neměla kojence ohrozit, nicméně, limit pro jód byl překročen, tudíž takový výrobek nelze uvádět do oběhu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR