Bezpečnost potravin

Koenzym Q10 zvyšuje protizánětlivé působení vitaminu E

Vydáno: 22. 9. 2004
Autor:

Kombinovanou suplementací vitaminem E a koenzymem Q10 se může docílit lepši ochrany proti vaskulárním onemocněním spojeným se zánětlivými reakcemi, Q10 napomáhá i v prevenci Parkinsonovy choroby a pravděpodobně působí preventivně i na stárnutí pokožky.

Podle výsledků nejnovější animální studie týmu australských a amerických výzkumníků zvyšují suplementy koenzymu Q10 významně protizánětlivý efekt vitaminu E. Výzkum ukazuje i na potenciální protektivní účinek vitaminu E na zdraví srdce, který je v současné době stále předmětem diskusí vzhledem k nekonzistentním výsledkům. Rovněž bylo ale zjištěno, že koenzym Q10, látka podobná vitaminu, může redukovat marker zánětu o dalších 20 %. Oxidační a zánětlivý stres jsou klíčovými faktory ve vývoji a progresi vaskulárních onemocnění, včetně srdečních chorob, které jsou nejčastější příčinou úmrtí. Kombinovaný suplement byl testován po dobu více než dva týdny na 21 paviánech, kteří byli v předchozím období sedm týdnů krmeni potravou s vysokým obsahem tuku a cholesterolu. Vitamin E (DL-?-tokoferylacetát) snižoval krevní hladinu C-reaktivního proteinu (CRP), osvědčeného markeru pro záněty, z 0,91 na 0,43 mg/dl, tj, o 53 %. Další suplementace 2 g koenzymu Q10 na kg stravy snížila CRP téměř o 70 %. K podobným výsledkům vedl i výzkum prováděný na myších. Ve světle skutečností, že zvýšená hladina CRP je spojena s vaskulární dysfunkcí, která dále souvisí s kardiovaskulárním onemocněním, naznačují výsledky studie protizánětlivý efekt suplementace stravy vitaminem E plus koenzymem Q10. Výzkum je ovšem limitován relativně malým počtem zkoumaných zvířat a nadto je vzhledem k určitým rozdílům v metabolických profilech poněkud problematická extrapolace výsledků na člověka. Nicméně se jedná o první důkaz, že kombinovanou suplementací vitaminem E a koenzymem Q10 se může docílit lepši ochrany proti vaskulárním onemocněním spojeným se zánětlivými reakcemi. Produkce koenzymu Q10 v těle se začíná od dvacátého roku věku snižovat. Bylo zjištěno, že Q10 napomáhá v prevenci Parkinsonovy choroby a je pravděpodobně i prevencí stárnutí pokožky. Poptávka po tomto koenzymu v posledních letech výrazně vzrostla, a to na více než 200 mil. USD po celých Státech. Společnost DSM Nutritional Products, přední světový dodavatel vitaminů, karotenoidů a dalších chemických látek pro potravinářský, farmaceutický a kosmetický průmysl, před několika dny předala skupině výše jmenovaných výzkumníků Cenu za inovaci, udělenou za vývoj první světové receptury tablet obsahujících směs koenzymu Q10 a vitamin E.
http://www.nutraingredients.com