Bezpečnost potravin

Koenzym Q10: lze s názvy doplňků manipulovat?

Vydáno: 20. 2. 2009
Autor: berankova1

Obchodní název doplňků stravy občas nerespektuje ani názvosloví, ani tradici, ale ani původ.

Existuje celá řada možností, jak označovat chemické organické sloučeniny, kterých zatím existuje okolo 30 000. Jednou z možností je název, který látce dal objevitel, aniž by v okamžiku objevu přesně znal chemickou strukturu. V případě koenzymu Q10 to byl Američan Frederick Crane, který koenzym Q10 objevil už v r. 1957 a jeho molekulu nazval ubiquinon (ubi – všudypřítomný, protože ho nacházel ve všech živých tkáních, quinon – protože se jeho chemická struktura podobala struktuře sloučenin, v organické chemii označovaným jako chinony, pro něž se vžila zkratka Q jako chinonové jádro).
Později vznikl zkrácený název „koenzym Q10“, který mj. znamenal, že se jedná o látku, která je součástí základních enzymových systémů lidského těla (ko-enzym, tj. spolupracující enzym), na jejímž chinonovém jádře Q je navázáno 10 jednotek, nazvaných prenyly. Za objasnění struktury a významu koenzymu Q10 při uvolňování energie v buněčných mitochondriích byla v r. 1978 udělena Nobelova cena Angličanovi Peteru Mitchellovi. Jedná se o sloučeninu dostatečně prozkoumanou, známou (jednou za dva roky se k této problematice koná světová konference), tedy a názvoslovně jednoznačnou, v odborném i laickém světě nejčastěji označovanou jako „koenzym Q10“, jen zřídkakdy jako ubichinon. Systematický vzorec koenzymu Q10 dle klasifikace IUPAC – Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii – je 2,3-dimethoxy-5-methyl-6-dekaprenyl-1,4-benzochinon.

Je zarážející, že se na našem trhu s doplňky stravy, objeví čas od času výrobky, jejichž obchodní název nerespektuje ani názvosloví, ani tradici, ale ani původ. V případě koenzymu Q10 se nedávno objevil výrobek s komerčním názvem „Coenzyme Q20!“ a pod tímto názvem byl zaregistrován doplněk stravy s obsahem koenzymu Q10, ale i n-3 nenasycených mastných kyselin (EPA a DHA) a jedné z forem vitaminu E (D-alfa-tokoferol-acetátu). Takto dochází k účelovému (komerčnímu) deformování původních a vžitých názvů potravních doplňků, tj. např. Q10 je změněn na Q20 apod.. Tímto způsobem lze vlastně mást konečného spotřebitele a vnutit mu, že neexistující koenzym Q20 je např. účinnější než běžný koenzym Q10.

Výživa a potraviny, 63, 2008, č.6, s.159