Bezpečnost potravin

Kodexové jednání ohledně označování trans-mastných kyselin

Vydáno: 11. 6. 2003
Autor:

Zasedání Výboru CA pro označování potravin nerozhodlo o povinném označování TFA, ale ponechalo rozhodnutí na jednotlivých státech. Pro státy vyvíjející zvláštní iniciativu doporučilo stanovení limitní přípustné hodnoty 2 g TFA/100 g tuku.

Na květnovém zasedání Výboru Codex Alimentarius pro označování potravin uspořádaném v Kanadě byla členy států EU a zástupci Komise EU prosazována povinnost uvádění obsahu trans-mastných kyselin (TFA) na obalech potravin. Trans-mastné kyseliny vznikající hydrogenací se vyskytují v celé škále zpracovaných potravin včetně margarinů, křupek, pečiva a snacků.
Některé země naopak argumentovaly, že není k dispozici dostatek vědeckých důkazů o škodlivosti TFA. Podle nich je jednak třeba rozlišovat mezi různými druhy TFA, jednak podle nich taková deklarace nemá pro spotřebitele smysl. Podle jiných účastníků (ze zemí EU) je taková informace pro spotřebitele významná a vědecké průzkumy ukazují na souvislost a kardiovaskulárními chorobami.
Na závěr Výbor CA odsouhlasil deklaraci, podle níž má být povinnost uvádění obsahu trans-mastných kyselin ponechána na národních legislativách. To znamená podporu pro Evropskou komisi, při požadování povinného označování, které bude zařazeno do návrhu o nutričním označování, který se očekává koncem roku 2003.
V USA již platí povinné označování TFA a nyní je kongresu předložen návrh na povinné uvádění varovného tvrzení „Příjem trans-mastných kyselin má být co nejnižší!“, a sice na všech výrobcích obsahujících TFA. Proti tomu se ostře staví potravinářský průmysl USA včetně Nestlé USA, podle kterého se jedná o nebezpečný trend zavádění negativních tvrzení do označování potravin.
V rámci EU je Dánsko vedoucí zemí prosazující omezení trans-mastných kyselin, a sice zavedením přísného zákazu potravin obsahujících více než 2 g TFA/100 g tuku (přechodné období platí do konce r. 2003). Norsko a některé nečlenské státy EU chtějí následovat příklad Dánska zavedením omezujících limitů pro průmyslově vyráběné potraviny. Výbor CA nechce čekat na reakci EU a doporučil Norskému úřadu pro dozor nad potravinami (SNT) a dánskému ministerstvu zdravotnictví stanovit limit 2 g TFA na 100 g tuku.
EU Food Law, 2003, č. 137, s. 6