Bezpečnost potravin

Klíšťová encefalitida z mléka?

Vydáno: 24. 6. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24. 6. 2014.

V literatuře jsou popsány případy onemocnění klíšťovou encefalitidou po požití syrového kozího mléka. Je to sice vzácné, ale o pravdivosti se přesvědčili v Libereckém kraji, kde byly v uplynulém týdnu hospitalizovány dvě učitelky z Doks. Obě pacientky uvedly, že konzumovaly syrové kozí mléko.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje požádala o součinnost při došetřování krajskou veterinární správu. Bylo zjištěno, že kozí mléko koupily od chovatelky ze Starých Splavů.  Chov je sice registrován, ale nemá souhlas Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj pro prodej syrového mlékárensky neošetřeného mléka přímo spotřebiteli.

Krajská veterinární správa vydala okamžitý zákaz uvádění mléka do oběhu a zákaz přesunu koz. Veterinární inspektoři odebrali vzorky k vyšetření, virus encefalitidy byl v mléce prokázán, a proto byla vydána mimořádná veterinární opatření, v rámci kterých bylo nařízeno, že pozitivní zvířata mohou být poražena v hospodářství a maso musí být důkladně tepelně opracováno (minimálně 70 °C po dobu 10 minut) a smí být zpracováno pouze v domácnosti chovatele. Mléko od pozitivních zvířat může chovatel použít pro vlastní spotřebu jen po tepelném ošetření (minimálně 72 °C po dobu 15 sekund). Současně bylo zahájeno správní řízení o pokutě pro porušení § 27 odst. 1 písmeno e) veterinárního zákona.

Je třeba při této příležitosti upozornit na to, že požívání syrového tepelně neošetřeného mléka, zejména kozího mléka, je riskantní, především s ohledem na riziko onemocnění klíšťovou encefalitidou. Jde o produkt prvovýroby, a proto podle veterinární legislativy musí být spotřebitel při nákupu na viditelném místě upozorněn „syrové mléko, před použitím převařit“.

Možné je ještě dodat, že ten, kdo je očkován proti klíšťové encefalitidě, ohrožen není. I proto stojí za úvahu toto očkování podstoupit. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR