Bezpečnost potravin

Kebab z kuřete obsahoval nedeklarované polyfosfáty

Vydáno: 27. 7. 2017
Autor: SVS

Informace SVS ze dne 26. 7. 2017.

Státní veterinární správa vzhledem k obsahu pro polotovary nepovolených přídatných látek zakázala v provozovně PIZZA LOURCI, Koželská 1303, v Ledči nad Sázavou uvádění do oběhu polotovaru Kebab z kuřete, výrobce identifikační značka PL 02094004 WE, č. šarže 24-05-2017 – 1, DMT 23.5.2018, v době odběru pozastaveno celkem 8 kusů po 7 kg, tj. 56 kg, dodavatel MDD Catering, Spitzhausstr. 74, 01139 Dresden, množství celé zásilky z Německa bylo 140 kg. Na etiketě masného polotovaru byly zjištěny dle přílohy II části E nařízení EP a Rady (ES) č. 1333/2008 pro polotovary nepovolené přídatné látky – glutamát, karagenan. Laboratorním vyšetřením byl prokázán obsah kyseliny glutamové v množství 7306 mg/kg původní hmoty a dále byla prokázaná přítomnost  nepovolených polyfosfátů v množství 1985 mg/kg původní hmoty, jejichž přítomnost však navíc nebyla v potravině deklarována. Příjemce zásilek živočišných produktů z jiného členského státu dále nesplnil povinnost oznámit údaje prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy a to nejpozději 24 hodin před příchodem potravin na místo určení – tímto došlo i k porušení vyhlášky č. 172/2015 o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení.

Zdroj: SVS