Bezpečnost potravin

Kdy je maso červené?

Vydáno: 29. 12. 2021
Autor: Společnost pro výživu

Článek publikovaný Společností pro výživu

Foto: Shutterstock


Článek „Kdy je maso červené?“ publikovala Společnost pro výživu v časopise Zpravodaj pro školní a dietní stravování 6/2021. 

Autor článku: Mgr. Tomáš Nekula, Ústav veřejného zdraví, Lékařská fak. Masarykovy univerzity, Brno

 

Zdroj: Společnost pro výživu