Bezpečnost potravin

Kdo chce odčervovat spárkatou zvěř, může, ale za podmínek stanovených KVS

Vydáno: 21. 1. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 21. 1. 2014.

Státní veterinární správa umožňuje uživatelům honiteb použít antiparazitární léčiva u volně žijící spárkaté zvěře.

Formou mimořádných veterinárních opatření, která jsou kromě stránek SVS www.svscr.cz  zveřejněna například na úřední desce Ministerstva zemědělství, se uživatelům honiteb vykonávajícím právo myslivosti sděluje zejména, že:

– Antiparazitární přípravky lze použít od 19. 2 do 12. 3. 2014.

– Použití je možné na základě pozitivního vyšetření na parazity.

– Uživatel honitby musí o použití informovat uživatele sousedních honiteb a místně příslušnou krajskou veterinární správu, přičemž musí uvést přípravek, datum použití, a datum uplynutí ochranné lhůty.

– Tam, kde by byl antiparazitární přípravek použit, se nesmí do doby uplynutí ochranné lhůty používat zvěřina k lidské spotřebě, pokud ano, musela by být zvěřina vyšetřena na cizorodé látky s negativním výsledkem.

– Léčivo smí být podáno ve formě medikovaného krmiva spárkaté zvěři, (tj. srnčí, jelení, popřípadě daňkům apod.) a je třeba zabránit přístupu černé zvěři.

Za nesplnění nebo porušení povinností lze uložit fyzické osobě až padesátitisícovou pokutu, právnické nebo podnikající osobě až dvoumilionovou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Příloha:
Nařízení SVS/2014/002654-G   (pdf, 1 MB)

Zdroj:  SVS ČR