Bezpečnost potravin

Každoročně si 5. května připomínáme Den hygieny rukou. Letos s kampaní WHO: Zachraň životy – čisti si ruce!

Vydáno: 6. 5. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví

Čistá zdravotní péče patří mezi nejnaléhavější výzvy identifikované OSN. Proto je letošní kampaň Dne hygieny rukou zaměřena na osvědčené postupy v oblasti hygieny rukou pro veřejnost v souvislosti s covid-19 a také na čistotu při poskytování zdravotnické péče.

Světová zdravotnická organizace vydala pokyny v oblasti hygieny rukou, která doporučují umístit tzv. stanice hygieny rukou u vchodu/východu do každé veřejné nebo soukromé komerční budovy, aby si každá osoba mohla umýt ruce před vstupem či po výstupu z budovy. Stanice by měly být poskytovány také při vstupu do jakýchkoliv prostředků veřejné dopravy, zejména na hlavních autobusových a vlakových stanicích, letištích a přístavech.

Pokyny se dále zaměřují na všechna soukromá a veřejná zdravotnická zařízení a doporučují, aby zavedla nebo posílila své strategie zlepšování hygieny rukou, včetně opakovacího výcviku, nákupu přiměřeného množství kvalitních dodávek hygieny rukou a zároveň aby vedení připomínalo personálu důležitost hygieny rukou při zabránění šíření viru covid-19 a dalších patogenů.

Dr. Srdan Matić, představitel WHO v ČR: „Je zásadní, aby ve zdravotnických zařízeních byly k dispozici funkční stanice hygieny rukou na všech místech, kde probíhá péče o pacienty, v místech, kde jsou nasazeny nebo odstraněny osobní ochranné prostředky, kde se nakládá se zdravotním odpadem, do 5 m od toalet, u vstupu / východu ze zařízení, v čekárnách a jídelnách a dalších veřejných prostorách.“

Výzva kampaně WHO zní „Zachraň životy: čisti se ruce“. V souladu s tím Ministerstvo zdravotnictví v průběhu epidemie koronaviru zdůrazňuje důležitost hygieny rukou. Vytvořilo v tomto směru několik videí, letáků a plakátů. „Směrem k občanům neustále zdůrazňujeme, že zvláště v nynějším období přetrvávající koronavirové epidemie má důkladná hygiena rukou, tedy mytí mýdlem a vodou a používání dezinfekce, naprosto zásadní význam,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důležitou roli v procesu čisté zdravotní péče hrají také zdravotní sestry a porodní asistentky. V rámci celosvětové kampaně vyzvala WHO a Program kontroly infekce HUG vedený profesorem Pittetem ve Fakultní nemocnici v Ženevě k účasti v poděkování zdravotnickým pracovníkům za jejich poskytování „čisté“ péče pomocí doporučených postupů IPC a hygieny rukou během pandemie covid-19 a to prostřednictvím písně.

Zúčastnit se může kdokoli: Song Project

Záměrem kampaně bylo navázat na Rok sestry a porodní asistentky, který WHO prohlásila na rok 2020, a uznat jejich zásadní přínos pro posílení kvalitních zdravotnických systémů. V České republice vyvrcholí poděkování zdravotnickým pracovníkům dne 12. 5. u příležitosti Dne zdravotních sester.

Více na: https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2020/en/
https://koronavirus.mzcr.cz/spolu-proti-koronaviru/

 

Co je to stanice hygieny rukou?
Stanice hygieny rukou je zařízení s mýdlem a vodou nebo s čistícím prostředkem na ruce obsahující alkohol (ABHR), která umožňuje veřejnosti si účinně vyčistit ruce. Účinný produkt na ruce na bázi alkoholu by měl obsahovat mezi 60% a 80% alkoholu.

Další důležité body:

  • Obyčejné mýdlo je účinné proti virům, jako je například nový koronavirus SARS-CoV-2, kvůli mastné povrchové membráně, která je rozpuštěna mýdlem a zabíjí virus.
  • Nákazu covid-19 nemůže šířit více lidí pomocí použití stejného mýdla.
  • Chlorové roztoky se důrazně nedoporučují pro mytí rukou, protože antimikrobiální účinek chlorových roztoků může být ztracen, pokud je vystaven slunečnímu záření nebo teplu. Chlorové roztoky také znamenají vyšší riziko podráždění rukou a škodlivých účinků na zdraví, včetně podráždění očí a dýchacích potíží.

 

Kontakty pro média
Gabriele Štěpányová, ředitelka Odboru komunikace s veřejností a tisková mluvčí MZ ČR
E: gabriela.stepanyova@mzcr.cz | T: 224 972 167

Pavla Kortusová, asistentka, Kancelář WHO v České republice
E: kortusovap@who.int | T: 224 267 050 | M: 607 819 386

 

Zdroj: MZ ČR