Bezpečnost potravin

Káva může zabraňovat propuknutí diabetu

Vydáno: 15. 11. 2002
Autor:

Výsledky  výzkumu prováděného v nizozemském Institutu pro veřejné zdraví a životní prostředí naznačují, že zvýšená konzumace kávy (více než sedm šálků denně) může do jisté míry zabraňovat vzniku diabetu 2. typu.

Vysokou spotřebu kávy lze do určité míry spojovat se snížením rizika diabetu 2. typu. Naznačují to nizozemští výzkumníci v článku publikovaném v posledním čísle časopisu The Lancet. O kofeinu je většinou známo pouze že snižuje citlivost na inzulin (hormon účastnící se regulace glukózy v krvi), ostatní komponenty kávy, jako hořčík a kyselina chlorogenová, mají ale i jisté pozitivní zdravotní účinky. Pracovníci Nizozemského národního institut pro veřejné zdraví a životní prostředí v Bilthovenu, zjišťovali vliv konzumace různého množství kávy na vývoj diabetu 2. typu  u 17 000 dospělých Nizozemců. Bylo zjištěno, že u jedinců s vysokou spotřebou kávy – sedm  a více šálků denně – byla pravděpodobnost vzniku diabetu 2. typu v porovnání s těmi, kteří vypili méně než sedm šálků o 50 % nižší, a to i v případě, že byly uvažovány nepříznivě působící faktory jako kouření, pití alkoholu a nadváha. Kofein rychle snižuje senzitivitu inzulinu, ale jeho dlouhodobé účinky nejsou známy. V rámci intervenčního výzkumu se ukázalo, že zvýšená spotřeba kávy po dobu 14 dní snížila glukózu v krvi, zatímco při náhradě normální kávy kávou bez kofeinu nebyla hladina glukózy ovlivněna ani po 20 dnech pití. Výzkum sice nezahrnoval kontrolní skupinu, ale z výsledků lze usuzovat, že i jiné složky než kofein mohou mít příznivý vliv na metabolismus glukózy. Vzhledem ke značně rozšířenému návyku pití kávy na jedné straně a značným zdravotním problémům působeným diabetem 2.typu na straně druhé mohou být poznatky o inverzním vztahu mezi pitím kávy a rizikem vzniku diabetu 2. typu pro veřejné zdraví velmi důležité. Další výzkumy jsou ovšem nezbytné.
http://www.thelancet.com/journal