Bezpečnost potravin

Káva by mohla snižovat riziko rakoviny jater

Vydáno: 14. 8. 2005
Autor:

Japonští výzkumníci získali další důkazy podporující teorii, že pití kávy by mohlo snižovat riziko vzniku rakoviny jater. Pro potvrzení úlohy kávy v prevenci rakoviny jater u rizikových populačních skupin jsou ovšem zapotřebí další rozsáhlé výzkumy.

Nový výzkum provedený v Japonsku je dalším potvrzením teorie, že pití kávy by mohlo snižovat riziko vzniku rakoviny jater. Japonští výzkumníci z Národního centra pro výzkum rakoviny (NCC) v Tokiu zpracovali výsledky dvou rozsáhlých studií, v kterých byla sledována frekvence spotřeby kávy u více než 60 000 osob. Po eliminaci možných zkreslujících faktorů, bylo zjištěno, že ti, kteří pijí kávu příležitostně, snižují své riziko téměř o 30 %, u těch, kteří pijí jeden a více šálků každý den, je riziko v porovnání s nepijáky poloviční. Jak upozornili pracovníci NCC v srpnovém čísle časopisu International Journal of Cancer, některé případové studie sice konstatovaly, že konzumace kávy je spojena se sníženým rizikem rakoviny jater, ovšem žádná rozsáhlá skupinová studie dosud nebyla prováděna. Již počátkem roku výzkumníci NCC informovali, že u lidí, kteří pijí kávu denně, nebo téměř denně, je riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu, což je typ rakoviny jater, poloviční v porovnání s těmi, kteří kávu nikdy nepili. Do nové studie byly zahrnuti i pacienti s anamnézou jaterních chorob, u kterých byla zjištěna významná inverzní závislost mezi pitím kávy a rizikem rakoviny jater. Autoři zdůrazňují, že jsou zapotřebí další zevrubné studie pro zjištění úlohy kávy v prevenci rakoviny jater u vysoce rizikových populačních skupin.
http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=61728&m=1NIE804&c=bfjnuvkxilecmxb