Bezpečnost potravin

Káva a dětská výživa mají nejvyšší obsah furanů

Vydáno: 23. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Úřad EFSA shrnul 5 050 údajů z 20 evropských států a za hlavní potravinové zdroje furanu označil kávu a potraviny pro kojence. Je nutné rozšířit spektrum monitorovaných potravin.

Již třetí zpráva úřadu EFSA o kontaminaci potravin furanem od r. 2009, zveřejněná začátkem září 2011, zahrnuje zjištění z období 2009 a 2010. Jsou doplněny údaje o zatížení různých skupin populace získané z nedávno vytvořené evropské databáze spotřeby potravin – Comprehensive European Food Consumption Database. Furan je podle studií na zvířatech karcinogenní látkou a vytváří se během tepelného ošetření.
Pro dosažení přesnějšího odhadu, žádala Komise členské státy, aby shromáždily údaje o obsahu furanu v tepelně zpracovaných komerčních potravinách. Sekci úřadu EFSA – Dietary and Chemical Monitoring Unit (DCM) byly dodány údaje z 19 členských států EU a Norska. Bylo tak shromážděno 5 050 ůdajů o vzorcích z období 2004-2010 , které ukázaly, že nejvyšší zatížení je u dospělých konzumentů kávy a u batolat konzumujících hotovou dětskou výživu.
Úřad EFSA uvádí, že expertní výbor pro aditiva FAO/WHO uporozňuje na rizika z příjmu furanu a doporučuje zajistit snížení obsahu. Další sledování by mělo podchytit různé další tepelně zpracované potraviny, o kterých je k dispozici málo údajů.
Zpráva je k dispozici na stránkách EFSA.

EU Food Law, 2011, č. 500, s. 9