Bezpečnost potravin

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Foto: Shutterstock

Moderní biotechnologie nachází v dnešní době široké uplatnění v zemědělském, potravinářském i farmaceutickém průmyslu.

Geneticky modifikovanou potravinou a krmivem se rozumí potravina a krmivo, které obsahuje geneticky modifikované organismy, sestává z nich nebo je z nich vyrobena.
Legislativní rámec pro oblast GM potravin a krmiv je řešen na úrovni EU. Uvádění GMO pro použití v potravinách a krmivech na trh EU podléhá velmi přísné regulaci dle nařízení EP a R (ES) č. 1829/2003.

Robustnost a přísnost celého systému vytváří z GM potravin ty nejprověřenější potraviny na trhu. Jako potravina či krmivo mohou být v současné době v EU uváděny na trh produkty z bavlníku, kukuřice, brambor, řepky, sóji, cukrové řepy. Dále jedna bakteriální a jedna kvasinková kultura. V České republice se spotřebitel nejčastěji setká v obchodě s rostlinnými oleji (sójové, řepkové) vyrobenými z geneticky modifikovaných rostlin. Přehled schválených GM potravin a krmiv naleznete na stránkách Evropské komise v Registru EU geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

V EU se ovšem GM produkty rostlinného původu využívají především v krmivářském průmyslu.

Ve světě jsou ve vývoji či v oběhu již geneticky upravené potraviny s vyšší nutriční hodnotou a příznivějším obsahem jednotlivých vitamínů, s vyváženým složením mastných kyselin, s lepší údržností či se zvýšeným obsahem nenasycených mastných kyselin omega-3 atd. Transgenní plodiny odolávající abiotickým stresům (např. sucho, chlad, zasolení půd či nedostatek světla) nám možná v budoucnu pomohou udržet nízké ceny a dostatek potravin.

V celosvětovém měřítku se vývoj biotechnologií nezaměřuje pouze na rostlinné komodity, ale také na potraviny živočišného původu. Na Kubě je již například v oběhu GM tilápie a pro vstup na americký trh je připraven GM losos.

Na evropském trhu je možné koupit jen GM produkty rostlinného původu, žádná GM potravina či krmivo živočišného původu být uváděno nesmí. Přehled schválených GM potravin a krmiv naleznete na stránkách Evropské komise v Registru EU geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

Použití GM produktů rostlinného původu je výrazné především v krmivářském průmyslu, protože sója a kukuřice jsou nejdůležitějšími rostlinnými zdroji bílkovin pro zvířata. Podle Evropského sdružení výrobců krmiv (FEFAC) je 85 % vyrobených krmných směsí v EU označeno jako GM materiál. Značné rozšíření biotechnologií v zemích vyvážející krmné suroviny do celého světa, znamená, že v Evropě bude i nadále vzrůstat potřeba geneticky modifikovaných rostlinných komodit. Není možné celkové dodávky kvantifikovat, protože neexistuje žádný právní rámec, na jehož základě by se data sbírala a vyhodnocovala. V každém případě jsou dovozy GM plodin do EU vysoké a především pro krmivářský průmysl nezbytné. EU si totiž není sama schopna zajistit dostatečné množství bílkovinných zdrojů. FEFAC odhaduje, že EU je závislá na dovozu plodin bohatých na bílkovinu až ze 77 %. Jednou z nejdůležitějších komodit v evropském krmivářství je sója, kterou jsou z 68 % krmena hospodářská zvířata. Ovšem EU vyprodukuje ročně necelé 2 % sóji, zbytek požadovaného množství je dováženo z Brazílie a Argentiny, významnými producenty GM sóji. Brazílie a Argentina také dodávají EU vysoké množství kukuřice k výrobě škrobu, která se také často používá pro výrobu krmiv a z převážné části se jedná rovněž o GM kukuřici.

Další informace o GM potravinách a krmivech:
Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva
Legislativa
Registr geneticky modifikovaných potravin a krmiv
Vědecký panel EFSA pro geneticky modifikované organismy
FAO GM Foods Platform

Publikace:
Leták „Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a krmiv“ (2016)
Publikace „GMO bez obalu“ (2014)
Bulletin Svět biotechnologií

Články v kategorii

8. 4. 2024

Vědci z jihokorejské univerzity Yonsei představili průlom v potravinářství: kultivovanou hovězí rýži obsahující živočišné svalové a tukové buňky, umístěné uvnitř rýžových zrn. Tato hybridní potravina, která je díky procesu kultivace buněk zbarvena do světle růžové barvy, obsahuje o 8 % více bílkovin a o 7 % více tuku než tradiční rýže. Ačkoli by hovězí rýže […]


28. 3. 2024

Rýže setá (Oryza sativa L.) představuje hlavní zdroj potravy pro více než polovinu světové populace. Není tedy překvapením, že je častým předmětem zájmu výzkumu vědců, kteří neustále hledají způsoby, jak vylepšit její vlastnosti a zvýšit odolnost vůči patogenům. Právě na rýži se zvýšenou odolností vůči patogenům se zaměřuje nově přidaná položka do naší NBT knihovny. Podobně jako […]


25. 3. 2024

Pro čtenáře webu spolku Biotrin nebude sousloví CRISPR/Cas nic nového. Tento (stále) revoluční systém pomohl výzkumníkům z Maďarské zemědělské a přírodovědecké univerzity a jejich partnerům charakterizovat v ječmeni gen, který řídí velikost zrna a obsah bílkovin. Výsledky svého výzkumu vědci zveřejnili v časopise Plant Science. Význam stabilních výnosů plodin, které jsou ovlivněny klimatickými a půdními podmínkami, abiotickým a […]


1. 3. 2024

Kukuřice, jedna z nejrozšířenějších plodin na světě, trpí nedostatkem lysinu. Lysin je esenciální  aminokyselina, kterou si naše tělo neumí samo vytvářet, a proto je nezbytné ji získávat z potravy.  Vzhledem k důležitosti lysinu pro lidské zdraví se vědci snaží vytvořit kukuřici s jeho zvýšeným  obsahem. První pokusy, jako odrůda Opaque2 (o2), sice zvýšily obsah lysinu, […]


13. 2. 2024

Křídovitost zrn (tj. zrna s neprůhlednou částí nacházející se v jinak průsvitném bílém endospermu rýže, která má volnou strukturu kvůli neúplné akumulaci škrobu a bílkovin) je při pěstování rýže velkým problémem – je klíčovým faktorem určujícím její kvalitu a cenu. Ovlivňuje výnos při mletí a vlastnosti při vaření, což v konečném důsledku snižuje tržní hodnotu […]


6. 2. 2024

Vědci z japonské Nagoya University přišli s překvapivou zprávou – elektrický výboj paúhoře elektrického dokáže geneticky modifikovat larvy drobných ryb v blízkém okolí. Tato sladkovodní dravá ryba, která se přirozeně vyskytuje v Jižní Americe, dokáže vygenerovat výboj o napětí až 860 V s pulzem trvajícím okolo 1 milisekundy. Tento výboj, který by mimochodem dokázal omráčit […]


26. 1. 2024

Čtverzubec rudoploutvý (Takifugu rubripes) vyniká svou schopností nafouknout se při ohrožení. V Japonsku je tato ryba tradiční specialitou, a to i přesto, že s sebou nese vysoké riziko otravy při nesprávné úpravě. Bohužel v posledních letech došlo k rapidnímu úbytku přirozeného výskytu této unikátní ryby. Tento trend motivoval vědce k vývoji geneticky upraveného čtverzubce, jenž by mohl představovat klíčový krok směrem […]


19. 1. 2024

Před  více než půlstoletím získala zemědělská praxe kvalitativně nový nástroj ochrany kulturních rostlin proti celému spektru hmyzích škůdců. Byly jím nejrůznější geneticky modifikované (GM) rostliny s vnesenými geny bakteriálních toxinů, zabíjejících velmi specificky a velmi účinně buď hmyzí larvy/housenky nebo i dospělce. Světlo světa postupně spatřily tzv. BT plodiny. Svůj název přejaly od dárcovské bakterie Bacillus […]


8. 1. 2024

Ve svých mnoha variantách jsou rajčata jednou ze světově nejoblíbenějších a nejrozšířenějších plodin současnosti. Nad čím se však již běžný konzument příliš nezamýšlí je, jak zamotaná cesta změn a mutací genetického materiálu přivedla rajčata k jejich dnešní podobě, jíž vděčí za svou popularitu. Více než tisíciletá evoluce rajčat s sebou přinášela přirozené mutace. Poté však […]


20. 12. 2023

Rok 2023 se pomalu, ale jistě chýlí svému konci. Na řadu tak přichází bilancování, co nám předešlý rok dal, i plánování aktivit do roku nového.  V BIOTRINu si velmi vážíme toho, že jsme mohli pokračovat v naší činnosti a že byl uplynulý rok jako již tradičně bohatý na aktivity v oblasti moderních biotechnologií. Začněme tedy […]


15. 12. 2023

Vzhledem k významu rýže seté (Oryza sativa L.) jako klíčové plodiny ve světě, představující hlavní zdroj potravy pro polovinu světové populace, je jí věnována i poslední nová položka do naší NBT knihovny v tomto roce. Tato položka je letos již čtvrtým přírůstkem zaměřující se na tuto významnou plodinu. Tentokrát se jedná o rýži se zvýšeným obsahem amylosy, což vede […]


30. 11. 2023

Xenotransplantace, proces přenosu zvířecích orgánů do lidských pacientů, představuje nadějný přístup k řešení nedostatku lidských orgánů pro transplantace. Hlavní výzvou této metody je odmítnutí zvířecích tkání nebo orgánů pacientem, což vedlo k rozvoji genetického inženýrství prasat. Ta jsou aktuálně považována za nejvhodnější zvířecí druh pro tuto techniku. Genová úprava prasat prostřednictvím nástrojů, jako jsou ZFN, […]


1 2 3 38