Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Environmentální techniky a technologie

Přesunout kategorii Environmentální techniky a technologie do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Environmentální techniky a technologie

 

Nový podkategorie Environmentální techniky a technologie

 

Environmentální techniky a technologie

Environmentální techniky a technologie v resortu Ministerstva zemědělství


Foto: Shutterstock 

Všechny současné moderní postupy, metodiky, techniky a technologie, které souvisejí s intenzivní potravinářskou, asanační a zemědělskou výrobou, lze souhrnně definovat jako environmentální techniky a technologie. Jedná se o klasické konvenční techniky a technologie s cílem zajistit prevenci, ochranu, snížení nebo eliminaci znečištění životního prostředí. V resortu Ministerstva zemědělství zahrnují environmentální a technologickou problematiku potravinářských a zpracovatelských výrobních odvětví, kafilerií a asanačních výrobních činností, a intenzivních chovů hospodářských zvířat.

Podstatou těchto technik a technologií jsou progresivní know-how stávající environmentální a technologické úrovně poznání, nejlepší dostupné techniky (BAT) a nově vzniklé techniky (emerging techniques). Jejich urychlená  aplikace do výrobní praxe je v současnosti hlavní prioritou znamenající výhodu konkurenceschopnosti pro každý podnik. Problematikou potravinářských, asanačních a zemědělských výrobních odvětví se zabývají členové a experti Technických pracovních skupin (TPS). Jednání a činnost TPS je řízena a koordinována Ministerstvem  zemědělství.

V oblasti agro-potravinářství pro výzkum, vývoj, eko-inovace a nejlepší dostupné techniky (BAT) byla v r. 2011 zřízena tzv. Centra BAT.

BAT centrum při Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se specializuje na poradenství, vzdělávání, výzkum, vývoj a eko-inovace zejména v oblasti intenzivních chovů hospodářských zvířat (Katedra zemědělské, manipulační a dopravní techniky, zf.jcu.cz).

BAT centrum při Mendelově univerzitě v Brně na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (af.mendelu.cz) se specializuje na poradenství, vzdělávání, výzkum, vývoj a eko-inovace např. v potravinářství, odpadech, asanační či bioplynové problematice.

Prevence,  ochrana  a  znečištění životního prostředí z výrobních činností na centrální úrovni státní správy spadá pod kompetence resortů Ministerstva životního prostředí (MŽP, mzp.cz), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO, mpo.cz), Ministerstva zemědělství (MZe, eagri.cz), dále odborných institucí např. České informační agentury životního prostředí (CENIA, cenia.cz) nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP, cizp.cz).

 

Další informace k Environmentálním technikám a technologiím v resortu zemědělství naleznete na webových stránkách Ministerstva zeměděství - eagri.cz.

 

Kontakty pro dílčí odborné oblasti:

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC, ippc.cz)

Integrovaný registr znečištění (IRZ, irz.cz)

Integrovaný systém pro ohlašování povinností (ISPOP, ispop.cz)

  

Přílohy

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
12.01.2023
Informace organizace BIOTRIN
18.11.2022
Informace portálu Gate2Biotech
25.10.2022
Geneticky vylepšený okřehek obsahuje až 10 procent oleje v sušině.
19.10.2022
Informace o výzkumu probíhajícím na Mendelově univerzitě v Brně.
18.10.2022
Příprava syrovátkových hydrogelů je v posledních fázích vývoje
30.06.2022
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
16.06.2022
Informace organizace BIOTRIN
31.05.2022
VÚRV a Ústav vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity spouští v těchto dnech test české patentové novinky Hydrokompost.
16.05.2022
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí
26.04.2022
Vědci chtějí optimalizovat sběr gastroodpadu v sídlištním prostředí a jeho následné zpracování.
21.04.2022
Projekt pracovníků VÚRV přibližující benefity organického hnojení
29.03.2022
Informace portálu Gate2Biotech
22.03.2022
Informace o vermikompostování a výzkumu zpracování různých druhů bioodpadů pomocí žížal na ČZU
25.02.2022
Informace portálu Gate2Biotech
25.10.2021
Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí
30.07.2021
Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí
09.04.2021
Informace Ministerstva zemědělství k problematice nakládání s plastovými výrobky
17.03.2021
Překlad referenčního dokumentu + Slovníček vybraných pojmů.
12.01.2021
Informace ÚKZÚZ
09.07.2020
Tisková zpráva Technologické agentury ČR
10.02.2020
Počet: 21 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021