Bezpečnost potravin

Katarální horečka ovcí: EFSA reviduje kontrolní opatření

Vydáno: 17. 3. 2017
Autor: KM EFSA

Odborníci úřadu EFSA hodnotili kontrolní opatření týkající se katarální horečky ovcí.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěl k závěru, že jedinými účinnými opatřeními k vymýcení katarální horečky ovcí v Evropě jsou hromadné očkovací programy trvající nejméně pět let spolu s vylepšenými kontinuálními systémy monitoringu. 

V návaznosti na žádost Evropské komise přezkoumali experti EFSA kontrolní opatření týkající se katarální horečky ovcí a možnosti bezpečného obchodu se zvířaty z infikovaných oblastí. Zároveň aktualizovali vědecké doporučení EFSA o epidemiologických aspektech onemocnění – především schéma přenosu onemocnění. 

Odborníci došli k závěru, že vymýcení katarální horečky ovcí je velmi obtížné. Bylo by zapotřebí provádět očkování pokrývající 95% vnímavého skotu a ovcí po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích let. Po takovýchto masových očkovacích kampaních by musel následně fungovat citlivý monitorovací systém, který by byl schopen detekovat i nízké hladiny prevalence viru – tzn. u méně než 1% zvířat ve sledovaném prostoru. Jinak hrozí nebezpečí, že se onemocnění za několik let po ukončení očkovací kampaně znovu objeví. 

Monitorovací systémy by měly být nastaveny individuálně případ od případu, a to na základě aspektů jako je monitorovaná zeměpisná oblast a epidemiologická fáze onemocnění. 

Očkování a přenos
Odborníci zdůraznili tato fakta: 

• Novorozená mláďata přijímají protilátky od svých matek, které je chrání před onemocněním po dobu prvních asi tří měsíců. Tyto protilátky však mohou interferovat s očkováním, čímž se očkování stává během tohoto období neúčinným. Imunita se získá ve většině případů 21 dní po podání druhé dávky základního očkování.  

• V oblastech s mírnou zimou (například ve Středomoří) jsou některé druhy tiplíků (pakomárků), přenášejících onemocnění, aktivní po celý rok. V těchto oblastech tak může dojít k přenosu viru kdykoliv. V chladnějších oblastech, jako je severní Evropa, nejsou tiplíci aktivní po dobu asi tří zimních měsíců, během nichž je přenos pozastaven. 
 

Vědecký panel EFSA pro zdraví a pohodu zvířat (panel AHAW) zachytil strategii hodnocení těchto rizik do protokolu, ve kterém jsou zdokumentovány všechny kroky vedoucí k dosažení konečných závěrů. Tento nový přístup, který je v souladu s koncepcí EFSA „Promoting Methods for Evidence Use“, zlepšuje transparentnost a robustnost vědeckého procesu. 

Vědecké doporučení úřadu EFSA pomůže zákonodárcům při revizi právních předpisů týkajících se katarální horečky ovcí. 
 

Další kroky

EFSA bude na konci června 2017 klasifikovat různé druhy katarální horečky ovcí podle charakteristických znaků, a to pomůže identifikovat konkrétní ochranná a kontrolní opatření. 

Co je katarální horečka ovcí?

Katarální horečka ovcí (Bluetongue) je vektorově přenosné virové onemocnění domácích i volně žijící přežvýkavců, jako jsou ovce, kozy, skot a jeleni. Přenáší se štípnutím (sáním krve) určitých druhů tiplíků rodu Culicoides.

 

Zdroj: EFSA