Bezpečnost potravin

Katalog bezlepkových potravin

Vydáno: 4. 3. 2009
Autor:

Různé formy distribuce bezlepkových potravin. Vyhovující a nevyhovující výrobky na trhu.

Firma Eurozona s.r.o. se zabývá vydáváním katalogů, které pomáhají pacientům orientovat se na trhu a slouží jako vodítko při nákupech v lékárnách, v obchodech s potravinami, v prodejnách zdravé výživy a obchodních řetězcích.
Uvedená firma informuje osoby s celiakií o distribuci bezlepkových potravin do lékáren a o distribuci bezlepkových potravin pomocí zásilkové služby. Více informací o distribuci bezlepkových potravin. Seznam bezlepkových výrobků dodávaných do lékáren od 1.2.2009 je v příloze 1.
Firma Eurozona se rovněž věnuje kontrole výrobků na trhu. Seznam testovaných výrobků je v příloze 2.
 
 
Zdroj: Eurozona
 
* Problematikou bezlepkových výrobků se zabývá Výzkumný ústav potravinářský Praha. Vytvořil databázi bezlepkových výrobků: nevyhovujících a vyhovujících. Přístup do databáze.
* Bylo vydáno nařízení 41/2009/ES s podrobnými požadavky na výrobky vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku, které začne platit v celém Společenství od r. 2012.