Bezpečnost potravin

Kampylobakterióza a salmonelóza jsou pod úrovní před pandemií, infekce virem západonilské horečky je na vzestupu

Vydáno: 12. 12. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Dne 12. prosince 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společnou „Zprávu Evropské unie Jedno zdraví 2022 – Zoonózy“ (The European Union One Health 2022 Zoonoses Report). Hodnocení je doprovázeno stručnou zprávou s názvem „Kampylobakterióza a salmonelóza jsou stále pod úrovní před pandemií; infekce virem západonilské horečky je na vzestupu“, která je k dispozici navíc také ve francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

U obyvatel v EU byla v roce 2022 nejčastěji hlášenou zoonózou kampylobakterióza a salmonelóza. Počet případů byl však stále nižší než v před pandemických letech 2018-2019. Byl však vysledován nárůst počtu infekcí způsobených virem západonilské horečky.

Počet hlášených případů kampylobakteriózy, která je nejčastěji hlášeným zoonotickým onemocněním, zůstal v roce 2022 stabilní ve srovnání s předchozím rokem, s počtem 137 107 případů. Nejčastějším zdrojem těchto infekcí bylo kuřecí maso.

Druhým nejčastěji hlášeným onemocněním byla salmonelóza s 65 208 případy v roce 2022, ve srovnání s 60 169 v roce 2021. Nicméně 19 členských států a Spojené království (Severní Irsko) úspěšně splnilo všechny stanovené cíle pro snížení Salmonelly u drůbeže. To je nejvyšší počet států od roku 2018, kdy 14 členských států splnilo všechny cíle – a tato chvíle se stala milníkem v kolektivním úsilí v boji proti zoonózám a v ochraně veřejného zdraví.

„Počet hlášených případů u lidí u těchto dvou nejčastějších nemocí přenášených potravinami zůstává na nižších úrovních než před pandemií,“ řekl pan Ole Heuer, vedoucí sekce Epidemicky závažných onemocnění v ECDC. „Nicméně, vzhledem k dopadu těchto infekcí na lidské zdraví, je zapotřebí další obezřetnosti a úsilí o snížení počtu případů.“

Nárůst infekcí virem západonilské horečky

Rok 2022 byl rokem s druhým nejvyšším počtem případů infekcí virem západonilské horečky, který byl kdy v EU zaznamenán (1 133 případů), přičemž rok 2018 byl tím rokem s dosud nejvyšším počtem (1 612 případů). Tato bezprecedentně vysoká čísla mohou být způsobena příznivějšími klimatickými podmínkami pro aktivitu komárů.

„Klimatické změny zvyšují nárůst nemocí přenášených vektory. Proto je dnes přístup Jedno zdraví (One Health approach) integrující hodnocení rizik pro lidi a zvířata cestou vpřed“, uvedl pan Frank Verdonk, vedoucí oddělení Biologického nebezpečí, zdraví a pohody zvířat v úřadu EFSA.

V roce 2022 bylo v EU pozitivně testováno 431 ptáků a 166 koní na virus západonilské horečky, tedy přibližně dvojnásobek oproti předchozímu roku. Virus také rozšířil svou geografickou oblast a dosáhl dříve nedotčené regiony (jihozápadní Francie, severní Německo a jižní Itálie).

Zpráva zkoumá nejen sporadicky hlášené případy onemocnění, ale také vyšetřuje alimentární ohniska – případy, kdy minimálně dva jedinci onemocní stejnou nemocí z konzumace stejné kontaminované potraviny.

Počet nahlášených alimentárních ohnisek v EU se zvýšil o 44 %, ze 4 005 v roce 2021, na 5 763 ohnisek v roce 2022, dosahující podobné úrovně jako v průběhu před pandemických let a způsobující rovněž nejvyšší počet úmrtí souvisejících s těmito ohnisky za poslední desetiletí (64). Úmrtí byla primárně připisována bakterii Listeria monocytogenes a byla spojena s širokou škálou potravin, od masa a mléčných výrobků, po ryby a zeleninu. Častější použití sekvenování celého genomu umožnilo zvýšit citlivost dozoru (surveillance), čímž se zvýšila také schopnost odhalovat ohniska v členských státech.

Doplňující informace k tématu lze nalézt rovněž na následující adrese: https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-virus-infection

Zdroj: EFSA