Bezpečnost potravin

Kampylobakter v dýchacím ústrojí brojlerů

Vydáno: 20. 5. 2004
Autor:

Výsledky průzkumu provedeného v komerčním zpracovatelském podniku v USA dokazují, že dýchací ústrojí je významným zdrojem kampylobaktera, kontaminujícího vnitřek jatečného těla. Ke kontaminaci dochází před pařením. Podle odborníků je možné, že bakterie jsou brojlery vdechnuty během života nebo při transportu.

Kampylobakter je jedním z patogenů  zjišťovaných v každém výrobním  a zpracovatelském stadiu brojlerů. Je známo, že se vyskytuje jak uvnitř zpracovaných jatečných těl, tak na jejich povrchu. Výzkum ukázal, že  opatrné odstranění kůže snižuje  vnější kontaminaci, ale neovlivňuje kontaminaci břišní dutiny. Výzkumníci z USA se pokoušeli stanovit zdroj vnitřní kontaminace a chtěli zjistit hladinu a typ kampylobaktera před a po paření jatečných těl. Odhadovali, že bakterie mohou napadat brojlery  jak při výkrmu, tak při transportu nebo během paření. Průzkum prováděli  v komerčním zpracovatelském podniku. Ukázalo se, že ve vzorcích vody po opláchnutí celého jatečného těla  a po vypláchnutí dýchacího ústrojí se vyskytuje stejný typ kampylobaktera a dále, že stejné typy  a počet kampylobakterů byly přítomny v dýchacím ústrojí před a po paření jatečných těl. Počet ostatních bakterií v trávicím ústrojí byl větší po paření než před ním.
WattPoultry USA, 5, 2004, č. 4, s. 42