Bezpečnost potravin

Kampaň 5krát denně ovoce a zeleninu je v Německu úspěšná

Vydáno: 18. 1. 2004
Autor:

Vzdělávací kampaň zaměřená na širokou spotřebitelskou veřejnost byla v Německu zahájena v květnu r. 2000 za přímé podpory Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung)  a Ministerstva pro ochranu spotřebitelů, výživy a zemědělství (das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft). Kampaň je v Německu financová

Organizátorům kampaně „5krát denně“ ovoce a zeleninu se podařilo oslovit širokou spotřebitelskou veřejnost a zvýšit zájem spotřebitelů o problematiku vyvážené stravy bohaté na ovoce a zeleninu. Řada spotřebitelů se nyní skutečně snaží konzumovat min. 600 g ovoce a zeleniny denně. Za výrazný úspěch lze považovat fakt, že se zvýšila spotřeba ovoce a zeleniny i u dětí a mládeže. Pro informování veřejnosti byla zpřístupněna i domovská stránka celého projektu, kde zájemci najdou zajímavé informace o průběhu kampaně a o významu konzumace ovoce a zeleniny pro zdraví (http://www.5amtag.de).
Kampaň v Německu navazuje na iniciativu amerického Institutu pro výzkum rakoviny, která vznikla před více než deseti lety v USA a v Kanadě pod názvem „5 krát denně pro zdraví“. V průběhu let se do programu v USA zapojilo  přes 1 000 institucí. Akcí v USA a v Kanadě se inspirovala řada evropských států a také vytvořila podmínky pro zahájení obdobných programů pro vzdělávání spotřebitelů.
Veřejnost je informována prostřednictvím mediálních  kampaní, pomocí letáků i s využitím domovských stránek jednotlivých národních programů, např.
USA –  www.5aday.com   
Španělsko  – www.5aldia.com
Velká Británie – www.ffvib.uk
Rakousko – www.avomed.at/obstx5
Dánsko –  www.6omdagen.dk/eng
Kanada – www.5to10aday.com
Více informací o německé kampani lze získat na http://www.5amtag.de